TKD YAYINLARI

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu web sitemizde.

tkd.org.tr
Derneğimizin Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Nefroloji Derneği ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ile birlikte hazırladığı Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporunun yansıları derneğimizin Sunu Merkezi’ne konulup akademisyenlerin ve meslektaşlarımızın erişimine açılmıştır.

Rapor TKD Arşivi dergimizde de yayınlanacaktır. Avrupa ve Amerika kaynaklı kılavuzlar arasındaki farklılıklar ve bunlarda yer alan ülkemizdeki klinik pratikle uyumsuz yanlar nedeniyle bu kılavuzlar Türkiye açısından değerlendirilerek erişkinlerde hipertansiyon tanı ve tedavisinde varılan ortak yaklaşım raporda yer almaktadır.

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu’nun hala hem ülkemizde hem dünyada en ölümcül sağlık sorunu olan Hipertansiyona karşı savaşımızda önemli bir kılavuz olacağı inancındayız.

Başarılı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter