TKD YAYINLARI

"Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı"nı birlikte hazırlamaya davetlisiniz; dilediğiniz kadar soru gönderebilirsiniz.

tkd.org.tr
Ağustos ayı başında “TKD Genç Kardiyologlar Alt Grubu” bünyesinde

  • “Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı”nın, gerçekleştirileceğini,
  • Kardiyoloji konsültasyonu ile klinik pratikçe sıkça karşılaştığmız “spesifik hasta bazında sorulan sorulara” hasta başındaki pratiğe yardımcı olacak şekilde hazırlanacak cevaplardan oluşacağını,
  • Her soruyu yanıtlama hakkının öncelikle soruyu gönderen üyemize tanınacağını,
  • size daha önce duyurmuş ve SORULARINIZI BEKLEDİĞİMİZİ BELİRTMİŞTİK.

Hazırlanacak kitabın içeriği ayrıca TKD-Genç Kardiyologlar Alt grubu sayfasında web tabanlı olarak sunulacak ve gerektikçe güncellenecek, eklemelerle geliştirilecektir.

      o ………….
      o ………….

      o ………….
      o ………….

  • Kitap için sorular gelmeye başlamıştır. Örnek sorular aşağıda sunulmaktadır.
  • Bu mesajı özellikle “sınırsız soru gönderme hakkınız olduğunu” belirtmek için gönderiyorum. El birliğiyle, uzun zamandır eksikliği duyulan Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı’mızı birlikte hazırlamak amacıyla, aşağıda sunulan örneklere uygun biçimde, yer almasının yararlı olacağını düşündüğünüz, günlük pratikte karşınıza çıkan, genç meslektaşlarınıza da yararlı olacağını düşündüğünüz BÜTÜN Konsültasyon Sorularını cot@tkd.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz.
  • Sorularınızı gönderirken lütfen şu iki seçenekten birini de belirtiniz:
  • Şu soruların Konsültasyon Kitabımızda yer almasının yararlı olacağına inanıyorum ve cevaplarını ben hazırlamak istiyorum:
  • Şu soruların Konsültasyon Kitabımızda yer almasının yararlı olacağına inanıyorum ama cevaplarını lütfen başka bir meslektaşım hazırlasın:

Başarı dileklerimle bayramınızı kutlarım.

Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu
TKD Genç Kardiyologlar Grubu Başkanı

 


Örnek sorular :

1- 45 yasinda erkek hasta. Daha onceden anterior ME nedeniyle LAD'ye PKG yapilmis. Hasta karaciger sirozu nedeniyle tx listesinde. Hastada osophagus varis kanamasi ile basvurmus. Hastaya acil Sengstaken Blakemore Tupu takilarak kanama kontrolu saglandi. Serviste endoskopik ligasyon planlanan hastanin takiplerinde akut anterior ME gelismis. Spontan INR'si 2,5 olan hastaya yaklasim nasil olmalidir?

2- SLE tanisi olan 40 yasinda 25 haftalik gebe hasta habituel abortus nedeniyle dmwh tedavisi altinda iken hit nedeniyle bir hafta once heparini stoplanmis. Hasta abortus imminens ile kadin dogum servisinde takip edilirken anterior mi gelismis. Hasta kardiyolojiye konsulte edildi. Tedavi sekli nasil olmalidir?

3- 32. gestasyonel haftada olan lupuslu gebe hastada masif perikardial efüzyon saptanmıştır. Hastanın genel durumu iyi, koopere, oryante, dispnesi yok, HR: 105/dk, TA: 105/65 dolaylarında. Hastanın doğum öncesi perikardiyal efüzyonuna yönelik girişimsel yaklaşım nasıl olmalıdır?

4- 3 ay önce Pacemaker implante edilen 68 yaşında hastada gelişen pacemaker lead enfeksiyonu nedeniyle splenik apse saptanmıştır. Genel cerrahi tarafında splenektomi planlanan hastaya kardiyak yaklaşım nasıl olmalıdır?

5- Kronik AF, geçirilmiş TİA, HT, DM öyküsü bulunan ve yakın zamanda yapılan TEE’de LAA’da trombüs saptanan coumadinize ve kanama açısından yüksek riskli hastaya acil intraabdominal operasyon planlanmaktadır. Cerrah post-op erken dönemde (özellikle ilk 3 gün) antikoagülan ve antiagregan tedavi vermek istemiyor. Önerileriniz nedir?

6- CRT-D’si bulunan 65 yaşındaki kadın hastanın pace jeneratörü sol pektoral bölgededir. Kadına memede kitle nedeniyle mastektomi planlanmaktadır. Ne önerirsiniz?

7- 2 hafta önce AKS nedeniyle stent takılmış hastaya spinal MR görüntülenme planlanmaktadır. Bu durumda MR çekilmesinde sakınca mevcut mu?

8- Acil serviste aynı anda akut inferior ME ve akut kolesistit tanısı konulan hastaya yaklaşım nasıl olmalı?

9-Kronik AF, KAH, KKY, geçirilmiş SVH, tip 2 DM tanıları ile izlenen hasta dahiliye servisinde herediter trombositopeni (20-30 K/uL) ve karın ağrısı tanılarıyla takip edilmektedir. Hastanın öyküsünde antitrombosit ve/veya antikoagülan tedavi kullanımı olmayıp servisteki takiplerinde hastanın göğüs ağrısı olmuştur. Çekilen elektrokardiyografi anterior STEMI ile uyumludur. Hasta için önerileriniz rica olunur.

10-77 yaşında non valvuler atriyal fibrilasyon nedeniyle rivaroxaban 15 mg tb 1x1 kullanmakta olan hasta akut iskemik serebrovaskuler olay nedeniyle takip edilmektedir. Hasta da tromboembolinin önlenmesine yönelik medikal ve girisimsel yaklaşımlarınız nasıl olur.