TKD YAYINLARI

HT Bülten-Sayı 2 "Hipertansiyon tedavisinde karşılaşılan zorlu senaryolar-1" webden erişime açıldı.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Hipertansiyon Çalışma Grubumuzun hazırladığı "HT Bülten-Sayı 2 "Hipertansiyon tedavisinde karşılaşılan zorlu senaryolar-1" webden erişime açıldı.

•Maskeli hipertansiyonda tedaviye gerek var mı?

•Evre 1 hipertansiyon hastasına yaklaşım

•Kan basıncı değişkenliğinin klinik pratikteki yeri nedir?

•Serebrovasküler hastalıkta hipertansiyona yaklaşım

•Obstrüktif uyku apneli hastada hipertansiyon tedavisi

•Kronik böbrek hastalığında kan basıncı yüksekliğine yaklaşım

Başlıklarının ele alındığı 2. Sayıda “Sonsöz”, TKD Arşivi dergimizin değerli editörü Prof. Dr. Vedat Sansoy’a ait.

İlginizi çekeceği düşüncesiyle sunuyoruz.

İyi bir bayram dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter
Prof. Dr. Alparslan Birdane
TKD Hipertansiyon ÇG Başkanı