TKD YAYINLARI

TKD Bilgilendiriyor… KALPTEN DESTEK: Kalp Krizi ve Perkütan Girişim Sonrası Hasta Bilgilendirme Kitapçığı" web sitemizden erişime açıldı.

tkd.org.tr
Yoğun iş yükü altında üyelerimizin çoğu kez tedavi ettikleri Kalp Krizi ve Perkütan Girişim geçirmiş hastalarımıza yeterince zaman ayıramamaları nedeniyle çok önemli bilgileri istenen düzeyde veremedikleri göz önüne alınarak, TKD Bilgilendiriyor… KALPTEN DESTEK: Kalp Krizi ve Perkütan Girişim Sonrası Hasta Bilgilendirme Kitapçığı hazırlanmış ve yurt çapında üyelerimizin ilgili hastalara hastaneden taburcu edilirken vermeleri için dağıtılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde bu kategorideki hasta sayısının yüksekliği nedeniyle basılı biçimde dağıtmada karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlem olmak ve daha önce kalp krizi geçirip tedavi olmuş hastalarımızın da erişebilmelerini sağlamak üzere, bu kitapçık web sitemizden genel erişime açılmıştır.

Kalp Damar Hastalıklarına Karşı İkincil Korunma çabalarımızda bu kitapçığın hem üyelerimizin hem hastalarımızın önemli bir ihtiyacını karşılayacağı inancıyla dikkatinize sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter