TKD YAYINLARI

3. Kardiyo-Bahar Toplantımıza olgu kabulü başladı.

tkd.org.tr
3-6 Mart 2016’da Kıbrıs’ta yapılacak olan 3. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Güncelleme Toplantımıza Olgu Bildirileri kabulü başladı.

Bildiğiniz gibi, bu toplantımıza yalnızca Kardiyologlar ve Kardiyoloji Asistanları değil,

• İç Hastalıkları Uzmanları
• Kalp Damar Cerrahları
• Pediyatrik Kardiyologlar
• Nefrologlar
• Gastroenterologlar
• Göğüs Hastalıkları Uzmanları
• Radyologlar
• Nörologlar
• Toplum Sağlığı Uzmanları
• Aile Hekimleri
• Pratisyen Hekimler

de olgu gönderebiliyorlar; çünkü hazırlanan programda onların ilgilerini çekecek konular ve oturumlar da yer alıyor. Çevrenizdeki bu alanlardan hekimleri de Olgu Göndermeleri için teşvik etmeniz toplantımıza daha da güç katacaktır.

Toplantımızın bilimsel programına Hakem Değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek Olgular ve Sahipleri 10 Ocak 2016’da duyurulacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Engin Bozkurt
Başkan Yardımcısı
Çalışma Grupları Sorumlusu
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter