TKD YAYINLARI

Erişkin Yaşa Ulaşmış Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı 10 Ekim'de Marmara Üniv. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda

tkd.org.tr
Günümüzde Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisindeki ilerlemeler fonksiyonel tek ventriküle sahip konjenital hastalığı ile doğan bebeklerin yaşam sürelerinin uzamasını ve erişkin yaşa ulaşmalarını sağlamıştır. Erişkin yaşa ulaşan tek ventriküllü hastaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Ancak bu hastalarda uygulanan operasyonlar hastaların klinik durumlarını iyileştirmekle birlikte tam düzeltme sağlayamamaktadır. Oluşturulan yeni fizyolojik durum erişkin yaşta bu hastalarda çeşitli komplikasyonlara neden olmakta, yaşam süresini ve kalitesini etkilemektedir. Bu sorunlar Pediatrik Kardiyoloji Uzmanlarının yanı sıra Erişkin Kardiyologlar, Kalp Damar Cerrahları, Gastroenteroloji, Göğüs hastalıkları, Hematoloji, Obstetrik, Nöroloji, Psikiyatri, Sosyal hizmet uzmanları gibi çeşitli bilim dallarının ortak çalışmasını gerektirecek karmaşıklıkta olabilmektedir.

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Erişkin Yaşa Ulaşmış Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu bu nedenle 10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenleyeceği eğitim toplantısını bu hasta grubuna ayırdı. Toplantıda tek ventriküllü hastaların uzun dönem izlemini, karşılaşılan sorunları, risk faktörlerini ve tedavi seçeneklerini multidisipliner olarak irdelenecek.

Toplantıya kayıt ücretsizdir.

Toplantı bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter