TKD YAYINLARI

Yeterlilik Sınavları Jüri Üye Adayları Toplantısı 23 Ekim 13.00-13.50 arasında

tkd.org.tr
Antalya’da 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi sırasında, önümüzdeki dönem Yeterlilik Sınavları Jüri Üye Adaylarımızı bilgilendirmek üzere, 23 Ekim Cuma günü 13.00-13.50 arasında, Saraybosna Salonu’nda bir toplantı yapılacaktır.

Yeterlilik Bilgi (Yazılı) Sınavlarımız eskisi gibi 100 soruluk “çoktan seçmeli test” formatındadır.

Ama Yeterlilik Beceri (Sözlü) Sınavlarımız, katılımcılar arasında eşitliği daha iyi sağlamak amacıyla, artık “yapılandırılmış formatta ve her jürinin her katılımcıyla görüşüp değerlendirdiği farklı duraklar” halinde uygulanmaktadır.

Toplantımıza tüm Kardiyoloji Profesörleri ve en az 5 yıl kıdemli Doçentleri davetlidir.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Aylin Yıldırır
Yürütme Kurulu Genel Sekreteri