TKD YAYINLARI

HT Bülten-Sayı 3 "Dirençli Hipertansiyon" webden erişime açıldı.

tkd.org.tr
Hipertansiyon Çalışma Grubumuzun hazırladığı "HT Bülten-Sayı 3 "Dirençli Hipertansiyon" webden erişime açıldı.

• Dirençli Hipertansiyon Tanısı ve Sekonder Nedenler

• Dirençli Hipertansiyonda İlaç Tedavisi

• Dirençli Hipertansiyonda Renal Sempatik Denervasyon

• Dirençli Hipertansiyonda İlaç Dışı Tedavi Yöntemleri 

• Genç Olguda Dirençli Hipertansiyon

• Dirençli Hipertansiyon Tedavisinde Spironolakton Kullanımı

Başlıklarının ele alındığı 3. Sayıyı da ilginizi çekeceği düşüncesiyle sunuyoruz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Alparslan Birdane
TKD Hipertansiyon ÇG Başkanı