TKD YAYINLARI

WHF'nin Kongresi WCC'e bildiri gönderme süresi 2 Kasım'da bitiyor.

tkd.org.tr
Gelecek yıl 4-7 Haziran’da, Meksiko City – Meksika’da düzenlenecek olan World Congress of Cardiology & Cardiovascular Health Congress için bildiri gönderme süresi 2 Kasım 2015’te bitiyor.

Bildiri grup başlıklarını http://www.world-heart-federation.org/fileadmin/user_upload/Congress/WCC_2016/Abstract_topics_WCC2016.pdf sayfasında bulabilir; bildirilerinizi https://b-com.mci-group.com/AbstractSubmission/WCC2016.aspxsayfasından gönderebilirsiniz.

Kabul edilecek bildiriler World Heart Federation’ın dergisi Global Heart’ta ve Meksika Kardiyoloji Derneği’nin PubMed’de yer alan dergisi Archivos de Cardiologia’da yayınlanacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri