TKD YAYINLARI

Kronik Kalp Yetersizliği konulu Anatol J Cardiol Özel Ekinin Türkçesi ve İngilizcesi webde.

tkd.org.tr
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubumuzun hazırladığı ve Anatolian Journal of Cardiology dergimizin 2015 Supplement 2 özel eki olarak yayınlanan Kronik kalp yetersizliği tedavisinde pratik yaklaşımlar adlı çalışma http://anatoljcardiol.com/sayilar/134/buyuk/Suppl-2%20Ekim.pdf web adresinden erişime açılmıştır.

Yayının İngilizcesine de Practical approaches for the treatment of chronic heart failure başlığıyla yine webden, http://anakarder.com/sayilar/134/buyuk/T%C3%9CM.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Kronik kalp yetersizliği tedavisinde sık sorulan sorular, gözden kaçan noktalar, tartışmalı konular, yeni ilaçlar, gri bölgede kalan durumlarda tedavi yaklaşımları ve günlük klinik uygulamada hastaların takibi sırasında ortaya çıkan problemlerin ele alındığı çalışmanın basılı versiyonu 3. Kardiyo-Bahar Toplantımız sırasında da katılımcılara sunulacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı