TKD YAYINLARI

Lipit Aferez Tedavisi alan Homozigot Ailevi Hiperkolesterolemi Hastalarında Tedavi Yönetimi Araştırması (A-HIT) çalışmasına davetlisiniz.

tkd.org.tr
Homozigot Ailevi Hiperkolesterolemi hakkında Türkiye’de veri çok sınırlı ve bu hastalığın tedavisinde önemli rolü olan lipit aferez hakkında da farkındalık ne yazık ki çok düşüktür.

Bu konudaki açığı saptamak için planlanan Türkiye’de Lipit Aferez Tedavisi alan Homozigot Ailevi Hiperkolesterolemi Hastalarında Tedavi Yönetimi Araştırması (A-HIT) başlıklı ilaç dışı gözlemsel bir çalışma halen devam etmektedir. Kesitsel bir kayıt çalışması olarak tanımlanan bu çalışma Etik kurul onayını takiben Temmuz ayında başlamış ve önümüzdeki 2 ay içinde veri toplanması tamamlanarak sona ermesi planlanmıştır.

Nadir hastalık olması nedeniyle Türkiye verisini en doğru şekilde yansıtabilmek için her hastaya ulaşabilmemiz büyük önem taşımaktadır.

Sizin de takibiniz altında olan lipit aferezi uygulanan homozigot hastalarınız varsa bu çalışmaya katılarak verilerin açığa çıkarılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Desteğinizi bekliyoruz.

Çalışmaya katılmayı arzu edenler için iletişim adresi: meral.kayikcioglu@gmail.com

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Meral Kayıkıçıoğlu
TKD Lipit Çalışma Grubu Başkanı