TKD YAYINLARI

Aydın Bölgesel Eğitim Toplantımız ile 22. İKYD Kursu ve 4. Hemşireler için İKYD Kursu programlarımız webde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz, Aydın Bölgesel Eğitim Toplantımız ile 22. İKYD Kursu ve 4. Hemşireler için İKYD Kursu programlarımızın ayrıntılarını web sitemizden inceleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi, bu toplantılarımız özellikle son Kongremize katılamayan üyelerimiz ve kardiyoloji alanındaki güncel gelişmelere ilgi duyan diğer uzmanlık alanlarından hekimlerimiz için düzenlenmektedir. Programımızda önemli bir bölüm de, Cumartesi akşamı son oturumun ardından ana salonda gerçekleştirilecek olan Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu ile söyleşi'dir. Bu oturuma katılacak tüm üyelerimizin değerlendirme, öneri ve eleştirileri bizim için büyük değer taşımakta ve çalışmalarımızı daha da geliştirmemize ışık tutmaktadır. Hemşire programlarımıza katılacak hemşirelerimiz Çalışma Grubumuza üyelik başvuru formlarını toplantı sırasında doldurup ekleriyle birlikte dernek standımıza teslim edebilirler. Türkiye'nin acil kardiyoloji sağlık hizmet sistemi için vazgeçilmez öneme sahip İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kurslarımıza özellikle yöredeki hastanelerimizin Acil Servis mensupları ile Hızır Acil Sisteminde görevli sağlık personelinin katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu kursun duyurulmasına katkıda bulunmanızı özellikle rica ediyorum. Yeterlilik Genel Kurulumuzun aldığı doçentlik başvurularıyla ilgili önemli karar nedeniyle, "Eğer 3 veya daha fazla başvuru olursa, Aydın toplantımız sırasında Beceri Değerlendirme (sözlü) Sınavı yapılacağını; bu sınava Bilgi Değerlendirme (yazılı) Sınavında başarılı olanlar ile 2004 Kasımından önce Kardiyoloji Uzmanlığını almış olanların katılabileceklerini" de anımsatmak istiyorum. Etkili ve verimli bir toplantı dileğiyle yeni yılınızı tekrar kutlar, başarılar dilerim. Saygılarımla. Prof. Dr. Ömer Kozan Genel Sekreter