TKD YAYINLARI

5-7 Mayıs 2016'da İstanbul’da yapılacak EuroPRevent Kongresine bildiri göndermede süre sonu 1 Ocak 2016

tkd.org.tr
5-7 Mayıs 2016'da İstanbul’da yapılacak EuroPRevent Kongresine

 • Bildiri göndermede süre sonu: 1 Ocak 2016. 8 Mayıs 1980’den sonra doğmuş olanlar Genç Araştırmacı Ödülü bölümüne bildirilerini gönderebilirler. Bu bölüme kabul edilecek bildirilerden En Başarılı 4 Sunuma 500 Avro ödül verilecektir. Kabul edilecek bildiriler European Heart Journal of Preventive Cardiology dergisi özel ekinde yayınlanacaktır.
 • İndirimli Kayıt süre sonu: 24 Şubat 2016. Türk hekimlerinin katılımı için yüzde 50’nin üzerinde bir indirim sağlanmıştır. Bu indirimden yararlanmak için katılımcılarımızın Türk kimliklerini göstermeleri gerekecektir.
 • Online Kayıt süre sonu: 4 Nisan 2016

Kalp ve damar hastalıklarından Birincil ve İkincil Korunmada en yeni gelişmelerin ele alınacağı Kongrede üzerinde durulacak başlıklar şunlar:

 • Atriyal fibrilasyon
 • Kardiyak rehabilitasyon
 • Diyabet
 • Epidemiyoloji
 • Egzersiz testi
 • Egzersiz eğitimi
 • Genetik
 • Sağlık ekonomisi
 • Hipertansiyon
 • Lipit
 • Beslenme
 • Obezite
 • Fiziksel hareketlilik
 • Psikososyal risk faktörleri
 • Öteki risk faktörleri
 • Halk sağlığı / sağlık politikası
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Risk skorlaması
 • Sigara ve tütün tüketimi
 • Kalp damar sağlığında toplumsal eşitsizlikler
 • Spor Kardiyolojisi
 • İnmenin önlenmesi
 • Ani kardiyak ölüm
 • Teletıp

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter