TKD YAYINLARI

5-7 Mayıs 2016 İstanbul EuroPRevent Kongresine bildirinizi gönderdiniz mi? Süre sonu 1 Ocak 2016.

tkd.org.tr
5-7 Mayıs 2016'da İstanbul’da gerçekleştirilecek EuroPRevent Kongresi’nin Açış Konuşmasını Peter Libby yapacaktır. Yeni ESC Koruyucu Kardiyoloji Kılavuzu da ilk kez bu toplantıda açıklanacaktır.

Bildiri göndermede süre sonu 1 Ocak 2016’dır. 8 Mayıs 1980’den sonra doğmuş olanlar Genç Araştırmacı Ödülü bölümüne bildirilerini gönderebilirler. Bu bölüme kabul edilecek bildirilerden En Başarılı 4 Sunuma 500 Avro ödül verilecektir. Kabul edilecek bildiriler European Heart Journal of Preventive Cardiology dergisi özel ekinde yayınlanacaktır.

Kalp ve damar hastalıklarından Birincil ve İkincil Korunmada en yeni gelişmelerin ele alınacağı Kongrede bildiri kabul edilecek başlıklar şunlardır:

  • Koroner Kalp Hastalığı
  • Birincil ve ikincil korunma
  • Kardiyak rehabilitasyon
  • Hipertansiyon
  • Lipit
  • Spor Kardiyolojisi

Bu önemli Kongreye bildirilerinizle aktif olarak katılacağınızı ve en iyi biçimde yararlanacağınızı umuyoruz.

Toplantıya İndirimli Kayıt süre sonu 24 Şubat 2016’dır. Türk hekimlerinin katılımı için yüzde 50’nin üzerinde indirim sağlanmıştır. Bu indirimden yararlanmak için katılımcılarımızın Türk kimliklerini göstermeleri gerekecektir.

Online Kayıtlar 4 Nisan 2016’da kapanacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter