TKD YAYINLARI

Son Türkiye verilerine göre ESC tarafından rekalibre edilen SCORETürkiye Risk Belirleme Sistemi web sitemizde erişime açıldı.

tkd.org.tr
TKD'nin talebi ve desteğiyle Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin SCORE risk belirleme yöntemi 2014 dönemi TÜİK mortalite verileri dahil ülkemizden son yıllarda elde edilen verilere göre ESC tarafından rekalibre edilerek SCORETürkiye Risk Belirleme Sistemi oluşturulmuştur.

Tümüyle kendi verilerimize dayalı olan, kendi toplumumuzun özelliklerine göre ayarlanmış SCORETürkiye, Sağlık Bakanlığı E-Nabız Sistemine de entegre edilecek ve yurt ölçeğinde yaygın kullanıma sokulacaktır. Böylece Avrupa ülkeleri için önerilen yüksek risk tablosu yerine kendi risk belirleme tablomuzu kullanabileceğiz. Tabloya web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter