TKD YAYINLARI

15 Nisan 2016 TKD 2016 Olağan Genel Kurulu’nda adaylığa davet

tkd.org.tr
Değerli Asil Üyemiz,

Yönetim Kurulu’muz, TKD 2016 Olağan Genel Kurulu’nun 15 Nisan 2016 Çarşamba saat 09.00’da Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul adresindeki TKD Konferans salonunda; eğer ilk toplantıda üye çoğunluğu sağlanamazsa, çoğunluk aranmaksızın, 23 Nisan 2016 Cumartesi saat 09.00’da Hilton Bomonti Otel ve Kongre Merkezi, Silahşör Caddesi No:42 Bomonti Şişli, İstanbul’da toplanmasını kararlaştırmıştır.

Genel Kurula Dernekler Yasası, Yönetmeliği ve Tüzüğümüz uyarınca aidat borcu bulunmayan Asil Üyelerimiz katılabileceklerdir. Bu nedenle, Hazırun Listelerinin hazırlanabilmesi için, Asil Üyelerimizin aidat borçlarını 29 Şubat 2016 akşamına dek ödemeleri ve Çalışma Grubu tercihlerinde bir değişiklik yapmak istiyorlarsa bu isteklerini içeren Çalışma Grubu Tercih Formlarını da 29 Şubat 2016 akşamına dek posta, faks ya da elektronik postayla TKD Merkezine göndermeleri gerekmektedir.

TKD Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları’nda ve Çalışma Grupları Yönetim Kurullarında görev almak isteyen üyelerimizin, web sitemizde sürekli erişime açık bulunan Tüzüğümüzün 19-21 ve 23-25’inci maddeleri (Bkz. TKD Tüzüğü) ile Çalışma Grupları Yönetmeliği 3-c maddesinin III-VII. bentlerine (Bkz. TKD Yönetmelikleri) uygun olarak, 15 Ocak 2016’dan 10 Mart 2016 saat 17:00’ye kadar, aday olmak istedikleri konumları da belirterek yazılı başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuruları geçerli olan adayların isim listesi 15 Mart 2016’da web sitemizden ve seçme hakkına sahip üyelerin e-adreslerine gönderilecek mesajlarla açıklanacaktır.

I. Yönetim Kurulundaki konumlar ve adaylık koşulları şöyledir:

 • Gelecek Başkan: Yönetim Kurulu’nda bir dönem Başkan Yardımcılığı veya Genel Sekreterlik yapmış olmak
 • Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu’nda en az bir dönem görev almış olmak
 • Genel Sekreter: Yönetim Kurulu’nda en az bir dönem görev almış olmak
 • Genel Sekreter Yardımcısı
 • Sayman
 • Yönetim Kurulu Üyeliği (3 asil + 5 yedek) olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun her konumunda yalnızca bir dönem bulunulabilmektedir. Gelecek Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu’nda aralıksız bulunma süresi iki dönemi geçememektedir.

II. Denetim Kurulu: üç asil ve üç yedek üye

III. Onur Kurulu: üç asil ve üç yedek üye

IV. Çalışma Grupları Yönetim Kurullarına aday olacak üyelerimizin

 • Görev almak istedikleri Çalışma Grubuna üye olması,
 • Yalnızca bir tek Çalışma Grubu’nda aday olması, aynı zamanda başka bir çalışma grubu yönetim kuruluna ya da TKD Yönetim, Denetim veya Onur Kurullarına aday olmaması
 • Art arda 3 dönem ÇG Yön. Kur. üyeliği yapmamış olması,
 • İlgili Çalışma Grubu alanında TKD Arşivi veya Anatolian Journal of Cardiology dergimizde yayınlanmış en az bir makalesinin başlığını ve hangi sayıda yayınlandığını başvurusunda belirtmesi
 • Çalışma Grubu Başkan Adaylarının daha önce aynı Çalışma Grubu’nda Başkanlık yapmamış olması şarttır.

Gerek Yönetim Kurulu gerekse Çalışma Grubu Yönetim Kurullarındaki her konumun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yoğun bir çalışma programı ve temposu olduğu bilinmeli, Tüzüğümüzün 20-21 ve Çalışma Grubu Yönetmeliğimizin 4-5. maddelerinde belirtilen görevleri hakkıyla yerine getirecek ve ilgili kurulun verimli çalışması için özel programlarından gereken özveriyi yapabilecek üyelerin göreve talip olmaları özendirilmelidir.

Genel Kurul’umuzun, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk Kardiyoloji Derneği’ne misyonunu gerçekleştirmede farklı bakış açıları kazandıracağı ve yeni başarılara eriştireceğine olan güçlü inançla bilgilerinize sunarım.

Başarı dilekleri ve saygılarımla

Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter