TKD YAYINLARI

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri ve Örnek Olgu Sistemleri erişime açıldı.

tkd.org.tr
32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi'ne Bildiri Özeti ve Örnek Olgu Gönderme Sistemimiz web sitemizde erişime açılmıştır. Bildirilerinizi ve Örnek Klinik Olgularınızı 31 Mayıs 2016 saat 24.00'e dek gönderebilirsiniz.

Kongremize kabul edilecek Sözlü Sunum ve Poster bildiriler bu yıl da SCI-E ve PubMed indeksindeki Anatolian Journal of Cardiology'de yayınlanacaktır.

Geleneksel En İyi Sözlü Bildiri ve En İyi Poster Bildiri ödüllerimiz bu yıl da verilecektir.

ESC, ACC, EACVI, EAPCI, EHRA, TDKB gibi uluslararası bilimsel örgütlerle ortak oturumlarımız bu yıl da programlanmaktadır.

Bildiğiniz gibi, Kongremize yalnızca Kardiyologlar ve Kardiyoloji Araştırma Görevlileri ile Kardiyovasküler Hemşire ve Teknisyenler değil, ilgili alanlardan uzman hekimler ve aile hekimleri de bildiri ve olgu gönderebilmektedir. Bu nedenle, çevrenizdeki üyemiz olmayan ama Kardiyolojiye ilgi duyan hekimlere de Kongremizi ve bildiri ya da örnek olgu gönderebileceklerini duyurup yaygınlaştırmada sizin de katkı ve desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz.

Birlikte yeni bir başarılı Kongre gerçekleştirmek dileği ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu       
Başkan
Prof. Dr. Mahmut Şahin
Gelecek Başkan
Bilim Kurulu Başkanı