TKD YAYINLARI

TKD/TKYK Koroner Bakım İleri Klinik Uygulamalar Sertifikasyon Programı açacak kurumlar için kurumsal gereklilikler ve çekirdek eğitim programı belirlendi.

tkd.org.tr
Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizden TKD/TKYK Koroner Bakım İleri Klinik Uygulamalar Sertifikasyon Programı açmak isteyen kurumsal gereklilikleri sağlayan merkezler TKD/TKYK tarafından önerilen sertifikasyon çekirdek eğitim programına uygun hazırlayacakları eğitim programını TKYK'ya göndermeleri gerekmektedir.

TKYK tarafından koşulları ve eğitim programı uygun bulunan kurumların eğitim programları ve başvuru koşulları TKD, TKYK ve ilgili kurumun web sayfasından duyurulacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Başkan
Prof. Dr. Adnan Abacı
Genel Sekreter

 

İlgili Programlar için tıklayınız.