TKD YAYINLARI

Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Sözlüğü'müzün genişletilip güncellenmiş sürümü web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Terimleri Sözlüğü'müz genişletilip güncellenmiş biçimiyle web sitemizde kullanımınıza sunulmuştur.

Bildiğiniz gibi, Prof. Dr. Güngör Erten başkanlığındaki TKD Nomenklatür Kurulunca hazırlanan 2. baskısı tükenince Yönetim Kurulumuz Prof. Dr. Esmeray Acartürk ve Prof. Dr. Vedat Sansoy'u TKD üyelerinin önerilerini de göz önüne alarak sözlüğümüzü genişletilip güncelleme görevine davet etmişti.

Dr. Acartürk ve Dr. Sansoy'un uzun ve titiz çalışmasıyla oluşan sözlüğümüz, Dr. Acartürk'ün Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu ile birlikte beş ay süren ortak çabasıyla gözden geçirilmiş ve ulaşılan sonuç web sitemizin "Kardiyoloji Terimler Sözlüğü" sayfasına yerleştirilmiştir. Değerli arkadaşlarımıza şükran borçluyuz.

Türkçemizin sürekli ve tutarlı biçimde gelişmeye açık, köklü ve güçlü bir bilim ve kültür dili olduğunu bilen ve kendi uzmanlık alanımızda bu anlayışı coşkuyla sürdüren hekimler olarak göz önünde tuttuğumuz önemli bir hedef de Türk Dünyası Yürek Bilimi Uzmanlarının ortak bilim dilini oluşturmaya katkıda bulunmaktır.

Nitekim, bu ortak çabamızın önemli bir ürünü de, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği web sitemizde şu anda Türkçe-Azerice-Kırgızca-Latince-İngilizce-Rusça olarak kullanımda bulunan çok dilli kardiyoloji sözlüğümüzdür.

Elbirliğiyle bu amaçlarımıza da erişeceğimiz inancı ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter