TKD YAYINLARI

Ana hedefimiz doğrultusunda, nice başarılı Tıp Bayramlarına...

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'na kendi uzmanlık alanımızda geçen yıldan bu yana, yine, yeni başarılar sağlamış olarak eriştik:

 • Sürekli Tıp Eğitimi programımız ulusal kongre ve toplantılarımızın yanı sıra Mostar, Bakü ve Kıbrıs'taki ortak sempozyumlarla sınırlarımızın ötesine, dost ve kardeş toplumların hekimlerine de yaygınlaştırıldı.
 • Veri yokluğunun en çok duyulduğu Kalp Yetersizliği konusunda iki ulusal araştırma -HAPPY ve TAKTİK- başlatıldı; üçüncü araştırmanın -Beta GENTÜRK- hazırlıkları tamamlanmak üzere.
 • TKD Arşivi dergimiz alanının en çok okunan, izlenen, aranan Türkçe dergisi oldu; 2008'de online olarak İngilizce yayınlanmaya başladı.
 • Dört ESC kılavuzunun Türkçesi TKD Arşivi özel eki olarak yayınlandı, dört yeni kılavuz daha gelecek sayımızın ekinde yayınlanacak.
 • Avrupa'nın ilk Hemşirelik Bakım Kılavuzları Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da yayınlandı ve uluslararası düzeyde ilgi odağı oldu.
 • ESC-EHN eşgüdümündeki "AvruKalp Proje Grubu" uygulamalarını Türkiye'de de başlattık, sürdürüyoruz.
 • Sağlık Bakanlığı, ilgili ve duyarlı uzmanlık dernekleriyle birlikte "Avrupa'da bir ilk" olarak hazırlanıp sunulmuş olan "Ulusal Kalp Sağlığı Politikası" üzerine Bakanlıkça "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı - Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı" oluşturulup yine "Avrupa'da bir ilk" olarak duyuruldu.
 • Yeterlilik Kurulumuz 3 yazılı 4 sözlü yeterlilik sınavını başarıyla düzenleyip kurumlaştırdı, kurumlaştı.
 • Bu çerçevede, Bakanlık içinde “Sağlığı Teşvik ve Geliştirme" ile “Kronik Hastalıklar Daire Başkanlıkları” kuruldu.
 • Kamuoyu bilgilendirme çalışmalarımıza, sürdürülen "Hipertansiyon Farkındalık Kampanyası" yanında "Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var" kampanyası da eklendi.
 • Çalışmalarımız kamuoyunca da takdir edildi; "Sağlıkta En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Ödülü" ile ödüllendirildik.

Bu bir yıl içinde, hep birlikte çalışıp, "Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumak" ana hedefimize biraz daha yaklaştık.

Sağlıklı kalplerle geleceğe erişme dilekleri ve saygılarımızla bayramınızı kutlarız.
 

Prof. Dr. Çetin ErolProf. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter