TKD YAYINLARI

31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Gününün toplum sağlığımız için yeni bir başlangıç olmasını diliyoruz

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

19 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren "Sigara İçme Yasağı Yasası" ortamında yeni bir anlam kazanan 31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü'nün siz, kurumunuz, hastalarınız ve tüm yurttaşlarımız için yalnızca kapalı mekanlarda değil tümüyle sigarasız-tütünsüz, daha sağlıklı bir dönemin başlangıcı olması dileğiyle, TTB'nin konuyla ilgili duyurusunu iletiyorum.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. Ömer Kozan

Genel Sekreter

 

30 MAYIS 2008

31 MAYIS DÜNYA SİGARA İÇMEME GÜNÜNE İLİŞKİN
TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU (UDEK)
BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi tütün ve tütün mamullerinin Dünyada ve Türkiye'de kullanımı bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. En sık kullanılan tütün ürünü ise sigaradır. Günümüzde Dünyada yaklaşık 1.5 milyar; Türkiye'de ise 17 milyon birey sigara içmektedir. Bu denli önemli bir sorun olan tütün kullanımı ile mücadelede hekimlerin önemi daha belirgindir. Hekimler Dünyanın hemen her bölgesinde tütün mücadelesine öncülük eden meslek grupları arasında yer almıştır. Hekimlerin bu sorumluluğunu üç temel alanda incelemek mümkündür:

  1. Rol modeli olarak doktorlar:

Toplumlarda doktorların sağlıklı davrandıkları yönünde yaygın bir kanı vardır ve doktorların sağlıkla ilgili davranışları toplum tarafından izlenir. Bu nedenle doktorların yaşamlarında sağlık kurallarına uygun davranmaya özen göstermeleri gerekir. Değişik çalışmalarda ülkemizde doktorların yüzde 35-45 kadarının sigara içmekte olduğu bulunmaktadır.

  1. Sağlık profesyoneli olarak doktorlar:

Doktorların hastalarına ve diğer kişilere sigaranın zararlarını açıklamaları, sigara içenler üzerinde çok etkilidir.

 

  1. Politika oluşturmada doktorlar:

Sigara karşıtı etkinlikler bakımından kamuoyu oluşturulması ve bu yönde mevzuatın hazırlanması çok önemlidir. Bu açıdan da doktorların önemli rolleri vardır. Sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarını yakından bilen kişiler olarak doktorların yasa yapıcılar üzerinde etkileri çok fazladır.

Tütün mücadelesinde çok önemli bir yeri olan 31 Mayıs-DÜNYA SİGARA İÇMEME GÜNÜ gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu gün vesilesi ile 1987 yılından bu yana her yıl 31 Mayıs'ta "Sigarasız Bir Dünya Günü" etkinlikleri yapılmaktadır. Bu yıl 31 Mayıs'ta yapılacak etkinliklerin ana teması ise "SİGARASIZ GENÇLİK olmuştur.

TTB-UDEK; toplum sağlığını tehdit eden sorunlarla mücadelede her zaman bilinç ve sorumlulukla hareket etmiştir. Dolayısıyla tütün ile mücadele de bu çerçevede değerlendirdiği öncelikli bir konudur.

31 MAYIS DÜNYA SİGARA İÇMEME GÜNÜ nedeniyle TTB-UDEK kendisine üye olan ya da olmayan uzmanlık derneklerine ve pratisyen hekimlere tütün mücadelesinde hekim rolünün önemini bir kez daha hatırlatmakta ve TÜTÜN KARŞITI MÜCADELEDE BİRLİKTE HAREKET ETME çağrısını bu bildiri ile kamuoyuna duyurmaktadır.

 

TTB-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU