TKD YAYINLARI

Genel Kurul Gündemimiz ve Adaylarımız kesinleşti

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi, Genel Kurulumuz için 27.02.2008 saat 17.00'ye dek elimize ulaşan adaylık başvuruları, Tüzüğümüzdeki kurallara göre geçerlilikleri bakımından incelenmiştir.

Adayları aday oldukları konumlara göre yansıtan Kesin Aday Listeleri ekte sunulmaktadır; listeler ayrıca web sitemizde de Genel Kurul tarihine dek duyurulacaktır.

Genel Kurul Gündemimiz ise Yönetim Kurulumuz tarafından şöyle belirlenmiştir:

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURULU - 2008


1. Toplantı: 2 Nisan 2008, TKD, İstanbul
(ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 2. Toplantı: 13 Nisan 2008, WoW Kongre Merkezi, İstanbul)

Gündem

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Kurulunun Seçilmesi
 3. Başkanın faaliyet raporu
 4. Genel Sekreterin faaliyet raporu
 5. Veznedarın faaliyet raporu
 6. Denetim Kurulunun raporu
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
 8. 2008-2009 yılları bütçe tahmini
 9. Başkan adaylarının Genel Kurul'a sunusu
 10. Gayrimenkul alım ve satımı için yeni Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
 11. Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisi verilmesi
 12. Yeni Yönetim Kurulunun Seçilmesi
 13. Yeni Denetim Kurulunun Seçilmesi
 14. Yeni Onur Kurulunun Seçilmesi
 15. Dilekler
 16. Kapanış

Türk Kardiyoloji Derneği'nin hedeflerine, gelişme ivmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalarına yakışacak ve yeni güç katacak bir Genel Kurul gerçekleştireceğimiz inancı ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter


KESİN ADAY LİSTELERİ

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

BAŞKANLIK
Prof. Dr. Çetin Erol

GELECEK BAŞKANLIK
Prof. Dr. Asım Oktay Ergene

BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Prof. Dr. Adnan Abacı
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu

GENEL SEKRETERLİK
Prof. Dr. Ömer Kozan

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI
Doç. Dr. Sibel Çatırlı Enar
Prof. Dr. Muzaffer Değertekin

SAYMANLIK
Prof. Dr. Mehmet Aksoy

ÜYELİK
Prof. Dr. Remzi Karaoğuz
Doç. Dr. Erdem Diker
Prof. Dr. Aytaç Öncül
Prof. Dr. Erdoğan İlkay
Doç. Dr. M. Kemal Erol
Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı
Doç. Dr. Ramazan Akdemir
Doç. Dr. Mehmet Eren


DENETLEME KURULU VE ONUR KURULU ADAYLARI

Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Cemal Tuncer
Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu
Prof. Dr. Nizamettin Toprak
Doç. Dr. Yusuf Atmaca

Onur Kurulu
Prof. Dr. Özen Güven
Prof. Dr. Metin Özenci
Prof. Dr. Ethem Kumbay


ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU ADAYLARI

BaşkanlıkYönetim Kurulu Üyeliği
Girişimsel Kardiyoloji ÇGProf. Dr. Ramazan Özdemir
Doç. Dr. Ertuğrul Ercan
Doç. Dr. Enver Atalar
Doç. Dr. Ömer Göktekin
Doç. Dr. Aydın Yıldırım
Doç. Dr. Ramazan Atak
Doç. Dr. Gültekin Hobikoğlu
Doç. Dr. Ramazan Akdemir
Ekokardiyografi ÇGDoç. Dr. Necla Özer
Doç. Dr. Sibel Çatırlı Enar
Doç. Dr. Seden Çelik
Doç. Dr. Yekta Gürlertop
Doç. Dr. Ayça Boyacı
Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan
Aritmi ÇGDoç. Dr. Sedat Köse
Doç. Dr. Cengizhan Türkoğlu
Doç. Dr. İzzet Tandoğan
Doç. Dr. Okan Erdoğan
Doç. Dr. Ahmet Duran Demir
Doç. Dr. Ahmet Vural
Doç. Dr. Ata Kırılmaz
Doç. Dr. İzzet Erdinler
Lipid ÇGProf. Dr. Hasan Sadi Güleç
Doç. Dr. Merih Baykan
Doç. Dr. Zeynep Tartan
Doç. Dr. Remzi Yılmaz
Hipertansiyon ÇGProf. Dr. Fatih Sinan Ertaş
Prof. Dr. M. Sıddık Ülgen
Doç. Dr. Doğan Erdoğan
Doç. Dr. Hülya Akhan Kaşıkçıoğlu
Kalp Yetersizliği Çalışma GrubuDoç. Dr. Mehdi Zoghi
Doç. Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Doç. Dr. Hüseyin Uyarel
Koroner Kalp Hastalığı ÇGProf. Dr. Kurtuluş Özdemir
Doç. Dr. Tamer Akbulut
Doç. Dr. İstemihan Tengiz
Doç. Dr. Aziz Karadede
Doç. Dr. Ertan Yetkin
Doç. Dr. Namık Kemal Eryol
Kapak Hastalıkları ÇGProf.Dr. Esmeray Acartürk
Doç. Dr. Mustafa Aydın
Doç. Dr. Recep Demirbağ
Doç. Dr. Leyla Elif Sade
Doç. Dr. Mustafa Cemri
Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı ÇGProf. Dr. Alpay Çeliker
Prof.Dr. Serdar Küçükoğlu
Doç. Dr. Sait Alan
Kard Hemş. ve Teknis. ÇGDoç. Dr. Fisun Şenuzun
Dr. Yasemin Tokem
Tek. Erdoğan Yaşar
Doç. Dr. Zeynep Canlı Özer