TKD YAYINLARI

Türkiye'de beta reseptör gen polimorfizmi (β GEN-TÜRK) araştırmasına davet

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu'muzun öncülüğünde, TKD desteğiyle, Türkiye'de beta reseptör gen polimorfizmi araştırması (β GEN-TÜRK) başlıklı yeni bir araştırma başlatılacaktır.

Günümüzde beta reseptör düzeyinde etki eden β-bloker grubu ilaçlar başta hipertansiyon olmak üzere koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği gibi pek çok kardiyovasküler hastalığın tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak Türkiye'de yapılan klinik çalışmalar hem diğer ırklara göre önemli genetik farklılıklarımız hem de özellikle kalp yetersizliği hastalarında beta-blokerlerin hedef dozlarına ulaşmadığını göstermiştir. İstenilen ve ulaşılması gereken dozun sağlanamamasının nedenleri arasında ilacın farmakogenetiği önemli rol oynamaktadır.

İstenilen ve ulaşılması gereken dozun sağlanamamasının nedenleri arasında ilacın farmakogenetiği önemli rol oynamaktadır. Beta blokerlerin gerek metabolizmasında gerekse reseptörler düzeyindeki defektler ilaca bağlı görülen yetersiz etkiye neden olabileceğini düşündürmektedir. Toplumumuzdaki β-reseptör gen polimorfizminin varlığı ve/veya oranı hakkındaki bilgiler önemli bir sağlık sorunu olan kalp yetersizliğinin tedavisine ışık tutacaktır. Bu alanda Türkiye'de yapılmış olan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Araştırma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir:

1- Kalp yetersizliği hastalarında β-bloker ilaçların etkinliği ve ilaca bağlı yan etkilerinin genetik polimorfizm ile olan ilişkinin araştırılması,

2-Türkiye'deki β1-adrenoseptör (Arg389Gly ve CYP2D6*10) polimorfizmlerin sıklığının araştırılması

Bu proje 2007 yılında Türk Kardiyoloji Derneği ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Çalışmaya Nisan 2008'de başlanacaktır. Çalışmanın protokolü Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Yönetim Kurulu'nun yanı sıra pek çok hocamızın katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu projede emeği olan tüm araştırmacıların konuyla ilgili bilimsel yazılarda imzası olacaktır.

Değerli katkılarınızla gerçekleşecek olan projenin protokolü ve gerekli evrak size projenin veri tabanı hizmet sunucusu EPİKRİZ.COM tarafından ulaştırılacaktır. Bu çalışmada yer almak istiyorsanız lütfen aşağıda belirtilen Başvuru Formu'nu doldurunuz

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri
Kalp Yetersizliği ÇG adına
Prof. Dr. O. Akın Serdar
Doç. Dr. Mehmet Eren
Doç. Dr. Mehdi Zoghi

Türkiye'de beta reseptör gen polimorfizmi araştırması (β GEN-TÜRK) Başvuru Formu