TKD YAYINLARI

Genel Kurulumuzdan sonra "Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu" oluşacak ve Eko, Nükleer, Kardiyak CT-MR alanlarını kapsayacak

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuz non-invazif kardiyak görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeleri dikkate alarak

  • Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubunun kaldırılmasına;
  • Ekokardiyografi Çalışma Grubu'nun, Ekokardiyografinin yanı sıra Nükleer Kardiyoloji ve Kardiyak CT MR alanını da kapsayacak biçimde genişletilip adının "Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu" olarak değiştirilmesine;
  • Nisan 2008'de "Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu" için Ekokardiyografi Çalışma Grubu üyelerinin olağan Yönetim Kurulu konumları için seçim yapmasına,
  • Bu Çalışma Grubu Yönetimine Nükleer Kardiyoloji için 1 ve Kardiyak CT MR için 1 üyenin daha sonra TKD Yönetim Kurulu'nca atanmasına karar vermiştir.

Mutlu bir yıl dileği ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter