TKD YAYINLARI

Olağan Genel Kurul ilanı ve aday başvuru süresi

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulu'muz, 2008 olağan Genel Kurul'unun 2 Nisan 2008 tarihinde TKD Konferans Salonu'nda; çoğunluk sağlanamazsa 13 Nisan 2008'de WOW Oteli, İstanbul'da gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştır. Üyelerimizi bir araya getirecek Kış Güncelleme Toplantısı ise 11-12 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir.

TKD Yönetim Kurulu'nda ve Çalışma Grupları Yönetim Kurullarında görev almak isteyen üyelerimizin, web sitemizde yayında bulunan Tüzüğümüzün 19 ve Geçici 1. maddeleri ile Çalışma Grupları Yönetmeliği 3-c maddesinin III-VII. bentlerine uygun olarak, 01 Ocak 2008'den 27 Şubat 2008 saat 17:00'ye kadar, aday olmak istedikleri konumları da belirterek yazılı başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bildiğiniz gibi, Genel Kurul seçimlerinde aday olmak ve oy kullanmak için "asil üye" olmak gerekmektedir.

I. Yönetim Kurulundaki konumlar ve adaylık koşulları şöyledir:

Banko maçlar dan oluşan banko kuponlar ile dolu , iddaa tahminleri , yorumlar, banko maçlar ve analizler sonucunda çıkarılmış hazır kuponlar iddaa sitesi banko kuponlar.
 • Başkan: (son kez seçilecek) Bir dönem Başkanlık, Başkan Yardımcılığı veya Genel Sekreterlik yapmış olmak

 • Gelecek Başkan: Bir dönem başkan yardımcılığı veya genel sekreterlik yapmış olmak

 • Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu'nda en az bir dönem görev almış olmak

 • Genel Sekreter: Yönetim Kurulu'nda en az bir dönem görev almış olmak

 • Genel Sekreter Yardımcısı

 • Sayman

 • Yönetim Kurulu Üyeliği (3 asil + 5 yedek) olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun her konumunda yalnızca bir dönem bulunulabilmektedir. Başkanlık, Gelecek Başkanlık ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu'nda aralıksız bulunma süresi iki dönemi geçememektedir.

II. Çalışma Grupları Yönetim Kurullarına aday olacak üyelerimizin

 • Görev almak istedikleri çalışma grubunda üye olması,

 • Yalnızca bir tek Çalışma Grubu'nda aday olması,

 • Art arda 3 dönem ÇG Yön. Kur. üyeliği yapmamış olması,

 • TKD Arşivi dergimizde ilgili Çalışma Grubu alanında yayınlanmış en az bir makalesinin başlığını ve hangi sayıda yayınlandığını başvurusunda belirtmesi

 • Başkanlık için daha önce başkanlık yapmamış olması şarttır.

Gerek Yönetim Kurulu gerekse Çalışma Grubu Yönetim Kurullarındaki her konumun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yoğun bir çalışma programı ve temposu olduğu bilinmeli, Tüzüğümüzün 20-21 ve Yönetmeliğimizin 4-5. maddelerinde belirtilen görevleri hakkıyla yerine getirecek ve ilgili kurulun verimli çalışmasına özel programlarından gereken fedakarlığı yaparak ayak uydurabilecek üyelerin göreve talip olmaları özendirilmelidir.

Genel Kurul'umuzun, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk Kardiyoloji Derneği'ne misyonunu gerçekleştirmede farklı bakış açıları kazandıracağı ve yeni başarılara eriştireceğine olan güçlü inancı ve saygılarımla bilgilerinize sunarım.Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter