TKD YAYINLARI

"Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var" kampanyası başladı.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Ülkemizin en önemli toplum sağlığı sorunlarından biri olan ve tüm ölümlerin yarısından fazlasını oluşturan kardiyovasküler hastalıkların sıklığını azaltmaya yönelik, derneğimizin de içinde olduğu ortak bir inisiyatif başlatılmaktadır.

Bu multidisipliner girişim kapsamında, Derneğimiz ile birlikte, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği bir araya gelmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın desteği de alınarak bu ortak çalışma başlatılmıştır.

Projenin temel hedeflerinden biri, ülkemizde özellikle birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerde, toplam kardiyovasküler riskin belirlenmesi ve değiştirilebilir risk faktörlerine bütünüyle müdahale edilmesi yaklaşımını yaygınlaştırmaktır.

Bu doğrultuda, derneğimizin de aktif katılımı ile birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlere yönelik bir eğitim programı geliştirilmiş, ortak bir bildiri oluşturulmuş ve toplam kardiyovasküler risk hesaplama cetveli ve hesaplayıcısı hazırlanmıştır. Bu hazırlanan ortak bildiri ve eğitim materyalleri, yaklaşık 23.000 pratisyen hekime posta yolu ile ulaştırılmıştır. Bu eğitime ayrıca, www.kalbinizikoruyun.org internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Bu proje kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri desteği ile 18 ilde İl Sağlık Müdürlükleri organizasyonu ile yaygın bir eğitim çalışması yürütülmeye başlanmış, 16 Ekim'de il merkezlerine uydu yayın üzerinden aktarılan eğitime yaklaşık 3.000 pratisyen hekim katılmıştır.

26 Ekim Cuma günü, saat 12:00 - 13:00 arasında yurt çapında çeşitli hastanelerde canlı yayınlanacak olan bilgilendirme toplantısı ile, ilgili branşlardaki uzman meslektaşlarımıza ortak bildiri içeriği ve kampanya kapsamı hakkında bilgi verilecektir

Projenin bir diğer hedefi de, toplumda değiştirilebilir kardiyovasküler risk faktörleri konusunda farkındalığın artırılması ve alınabilecek önlemler konusunda eğitici çalışmaların yapılmasıdır. Bu kapsamda, görsel medyada kardiyovasküler riskler ve neden olduğu hastalıklar konusunda farkındalık artırıcı çalışmalar da yapılacaktır. www.kalbinizikoruyun.org internet sitesinden ve ücretsiz danışma hattından (0800 211 78 78) kardiyovasküler hastalıklar hakkında halka bilgi verilecektir.

Bu proje, Pfizer Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla yürütülmektedir.

Beş dernek işbirliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile başlatılan bu ortak inisiyatifin ülkemizde kardiyovasküler hastalık yükünü azaltmasını umuyor ve siz değerli meslektaşımızın bu projeye desteğini bekliyoruz.

Saygılarımızla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri