TKD YAYINLARI

İKYD -Resüsitasyon- Kurs sayfamız erişime açıldı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi, Türk Kardiyoloji Derneği'nin Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte, güncel kılavuzlara göre sürekli geliştirerek düzenlediği iki tam günlük, kuramsal ve uygulamalı "İKYD -Kardiyopulmoner Resusitasyon- Kursu"muzun 17'ncisi 23. Ulusal Kardiyoloji Kongremiz öncesinde, 19-20 Ekim 2007'de Antalya'da yapıldı.
Bu kursumuz için eğitici yetiştirmek amacıyla bugüne dek ayrıca üç "Eğitici Kursu" da düzenlediğimizi anımsayacaksınız.
Yeni hazırlanan "İKYD -Resusitasyon- Kursu" web sayfamız, bu alandaki bilgilerin yurt çapında yaygınlaştırılması ve yeni yöntemler sayesinde sağkalım oranlarını artırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Önümüzdeki dönemde de kuramsal ve uygulamalı kursumuz sınavlı biçimiyle ilgilenen tüm kardiyolog ve öteki alanlardan hekimlerin katılımına açık olarak sürdürülecektir.
Kursumuzun etkisini bu yolla daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Bilginize sunar, başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Levent Altıntop
İKYD Kurs Direktörü