TKD YAYINLARI

TKD Çalışma Grupları Yönetmeliği'nin 3-c-VII ve TKD Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü Yönetmeliği'nin 3. maddesi değiştirildi.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,
Yönetim Kurulumuz 24.08.2007 tarihli toplantısında TKD Çalışma Grupları Yönetmeliği'nin 3-c-VII. maddesini

Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için adayın TKD Arşivi dergisinde konuyla ilgili yayınlanmış en az bir yayını olmalıdır.

TKD Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü Yönetmeliği'nin 3. maddesini ise
Araştırmanın nitelikleri:

Madde 3. Araştırma ödülü için başvuracak kişilerin gönderecekleri eserler kardiyoloji alanında titiz ve özenli bir yöntemle gerçekleştirilmiş, orijinal, önemli yenilik getiren eserler olmalıdır. Bu araştırmalar, derneğe son başvuru tarihinden önce yayınlanmamış olmalıdır.

biçiminde değiştirmiştir.

Bu değişiklikler yürürlüğe girmiştir.

Özellikle Nisan 2008'de yapılacak Olağan Genel Kurulumuzdaki Çalışma Grupları Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olmayı düşünen üyelerimizin bu olanağı iyi değerlendirmesi gerektiğini anımsatmak isterim.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter