TKD YAYINLARI

Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için dilekçenizi 30 Nisan 2007'ye kadar TKD'ye bekliyoruz.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz Sayın (Akademik unvan+soyadı),

Tüzüğümüzün yeni Dernekler Yasası ve Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesi zorunluluğu ile birlikte, kurumsallaşmasının daha da geliştirilmesi için oluşturulan değişiklik önerilerini yıl başında bildirip web sitemizde değerlendirmenize sunmuştuk.
Üyelerimizden bu konularda görüşler gelmeye devam ediyor.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, bütün bu hazırlıkların ardından, 30 Mayıs 2007'de, o gün nisap toplanamazsa 7 -10 Haziran 2007'deki XIV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı sırasında, İstanbul'da yapılması düşünülmektedir.
Yürürlükteki tüzüğümüz gereğince, bunun için aşağıdaki cümleyi içeren dilekçeyi ad, soyadınızı da yazıp imzalayarak ve tarih atarak 212-221 1754 numaralı TKD faksına veya adresine postayla 30 Nisan 2007 akşamına kadar ulaştırmanızı bekliyoruz.
Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Çetin Erol
Başkan
Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter

 

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanlığına
Darülaceze Cad. Fulya Sok. 9/1
Okmeydanı
34384 İSTANBUL

__ Nisan 2007

Dernek tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler ve Derneğin sahip olduğu gayrimenkullerin durumunu (alım ve satımı gibi) görüşmek üzere Genel Kurul'un olağanüstü toplanması için gereğini arzederim.

Saygılarımla.İmza:
Unvan, Ad, Soyad: