TKD YAYINLARI

TKD Novartis Özgün Klinik Araştırma Tasarım Ödülü Dr. Beste Özben Sadıc'ın

tkd.org.tr


TKD Novartis Özgün Klinik Araştırma Tasarımı ödülü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Beste Özben Sadıc'ın "Primer veya sekonder korunma amacıyla aspirin kullanmakta olan ve aspirin direnci saptanmış olan hastalarda fluvastatin tedavisinin aspirin direnci üzerine etkisi" isimli çalışmasına verildi.

Ödül Dr. Sadıc'a 14 Nisan 2007'de, Novartis Günü çerçevesinde Ankara'da düzenlenen törenle, Jüri Başkanı Prof. Dr. Aytaç Öncül tarafından verildi.

Bu yıl ödül için 19 kurumdan 22 proje yarışmıştı.