TKD YAYINLARI

Ödüllü "key-pad" uygulaması. (06.04.2007)

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl 10-13 Mayıs 2007 tarihlerinde Kapadokya Dedeman Hotel’de düzenlenen Ekokardiyografi Çalışma Grubu 10. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantımızın bir diğer yeniliği, kısa süreli, ancak oldukça yoğun bir bilgi akışına ilgiyi sürekli kılmayı, öğrenilenleri hatırlatmayı ve öğrenme tutkusunu ödüllendirmeyi amaçlayan bir ekokardiyografi sınavı olacaktır.

Bu sınav, toplantıdaki olgu sunumları ve konuşmalardan seçilmiş ekokardiyografi görüntülerinin toplantı bitimine doğru, ortak salonda perdeye yansıtılarak, key-pad aracılığıyla gizli olarak oylanması biçiminde olacaktır.

Sınavımız rekabetçi bir anlayış yerine, bir arada hatırlamayı ve kendini gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.

Sınava girişte, kimlik istenmeksizin key-padlar dağıtılacağı için her bir soruya verilen cevap tamamen kişiye özel bir sır olarak kalacaktır.

Her bir soruya verilen cevapların isabet yüzdesi, bilginin alıcısıyla buluşma başarısını ortaya koyacaktır.

Her katılımcı, seçeneklerin doğru veya yanlış olma nedenlerini bir bir öğrenerek, kendisinin toplantıya ilgi düzeyini de gözden geçirmiş olacaktır.

Sınavın bitiminde, en yüksek doğruluk oranını yakalayan üç aday sistemden key-pad numarası olarak, dakikalar içinde belirlenecek ve kazanan numaralar duyurulacaktır.

En doğru cevapların çıktığı key-pad sahipleri, cihazların ardındaki numaralardan anlaşılacaktır.

Bu üç başarılı meslektaşımıza EuroEcho 2007’ye bedelsiz olarak katılım, konaklama ve ulaşım ayrıcalıkları sunulacaktır.Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri
Doç. Dr. Cihangir Kaymaz
Ekokardiyografi ÇG Başkanı