TKD YAYINLARI

Sağlık sisteminin "torba yasalar"la yönetilmesine karşı çıkan Türk Nöroşirürji Derneği basın ilanını destekliyoruz.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

Anayasa Mahkemesinden dönen ve yalnız hekimleri değil tüm sağlık sistemini ve hizmetlerini zora sokan düzenlemelerin “torba yasa” adı verilen ve ilgisiz bir yığın konuyla bir arada bu konuları da “düzenleyen” alelacele, alel-usul verilmiş Meclis kararlarına karşı Türk Nöroşirurji Derneği tarafından ulusal basına iletilen ve içeriğine katıldığımız basın ilanını ekte bilginize sunuyoruz.
 
Sizlerin de tanıdığınız tüm milletvekillerini bu konuda arayıp bilgilendirmeniz yararlı olacaktır.
 
Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 
Prof. Dr. Ömer Kozan    Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Başkan  Genel Sekreter