TKD YAYINLARI

Yoğun ilgi ve istek üzerine 29. Kongremize bildiri ve olgu gönderme süresi son kez 24 Haziran'a uzatıldı.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi'ne Bildiri Özeti Gönderme Süresi, üyelerimizin yoğun isteği nedeniyle, son kez, 24 Haziran 2013 saat 24.00'e dek uzatılmıştır. 

Bildiğiniz gibi, kabul edilecek Sözlü Sunum ve Poster bildiriler JACC (Journal of American College of Cardiology) online versiyonunun 29 Ekim 2013 sayısında,  TCT Bildirileriyle birlikte yayınlanacaktır.
Bu nedenle, yayıncıya kabul edilen Sözlü Sunum ve Poster bildirilerin 1 Ağustos 2014’te teslim edilmesi gerekmektedir.
Hakem değerlendirmelerine gereken zamanı bırakabilmek ve programlamayı zamanında bitirebilmek için bundan sonra herhangi bir uzatma olmayacağından, bildiri sahiplerinin tüm işlemlerini bu süre bitiminden önce tamamlamış olmaları şarttır.   
 
Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu   Prof. Dr. M. Kemal Erol
Gelecek Başkan  Genel Sekreter
Bilim Kurulu Başkanı