TKD YAYINLARI

Pulmoner Hipertansiyon Proje Grubumuz kuruldu

tkd.org.tr
 Yönetim Kuruluna bağlı olarak Pulmoner Hipertansiyon Proje Grubu kurulmuştur.

Pulmoner Hipertansiyon Proje Grubu

Cihangir  Kaymaz (Başkan)

Mehmet  Akbulut      

Bahri Akdeniz    

Enbiya  Aksakal  

Mesut  Demir             

Barış Kaya                 

Mehmet  Güngör  Kaya     

M. Serdar  Küçükoğlu 

Bülent  Mutlu   

Sanem Nalbantgil     

Cihan Örem 

Sümeyye Güllülü 

Tamer  Sayın

 

           

Proje Grubumuzun bu önemli sağlık sorunu konusunda

·         ulusal  ölçekte  işleyebilecek  sevk  zincirinin  ve  üçüncü  basamak  pulmoner  hipertansiyon  merkezlerinin  alt  yapısının  hazırlanması

·         standardizasyon  ve   akreditasyon  programları, 

·         genetik  danışmanlık sağlanması 

·         merkezi  araştırma  laboratuvarlarının tasarlanması, 

·         çokmerkezli  kayıt  çalışmaları  ve  randomize kontrollu  çalışmaların  hayata  geçirilmesi,  

·         ileri  evre  hastalarında  evde  bakım  ve  sağlık  hizmetlerinin  geliştirilmesi,

·         yataklı  kurumların  bu  olgularla  ilişkili  tıkanıklıkların  aşılması    gibi  çalışmalar yapması beklenmektedir.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol

Genel Sekreter