TKD YAYINLARI

TTB, "Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/ Güvenlik Koşulları Anketi" hazırladı

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz,

TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık / Güvenlik Koşulları konulu bir anket hazırlanmıştır.

Anayasanın Devlet çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alır biçimindeki çalışanlarla ilgili 49. Maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Madde maddesindeki işveren işçiyi korumakla, işçinin sağlığı ve işin güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür hükümlere dayanılarak hazırlanan Online anket formuna www.ttb.org.tr/ohk adresinden erişip doldurabilirsiniz.

Değerli mesleğimizi daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda uygulamak dileği ve saygılarımla.

 

 

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol          

TKD Genel Sekreteri