TKD YAYINLARI

"Ekokardiyografi ÇG web sayfasına, Dr. Cemil İZGİ`nin SOL ATRİYUM KOMŞULUĞUNDA İNTRAPERİKARDİYAL KİSTİK GÖRÜNÜM adlı çalışması Yeni Olgu olarak eklendi."

tkd.org.tr


"Ekokardiyografi ÇG web sayfasına, Dr. Cemil İZGİ`nin SOL ATRİYUM KOMŞULUĞUNDA İNTRAPERİKARDİYAL KİSTİK GÖRÜNÜM adlı çalışması Yeni Olgu olarak eklendi."