TKD YAYINLARI

Yeni anayasa hazırlığı için TBMM Başkanlığına sunulmak üzere bilimsel uzmanlık alanımızla ilgili konularda önerilerinizi bekliyoruz

tkd.org.tr


New Page 2

Değerli Üyemiz,

TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek'ten gelen "Yeni anayasa hazırlığı için toplumun her kesiminden öneri toplama" konusundaki davet mesajını aşağıda dikkatinize sunuyorum.

Münhasıran kardiyoloji uzmanlığı ve mesleğimizin icrası konularındaki önerilerinizi 22 Aralık 2011 saat 17.00’ye dek aşağıdaki size özel forma kendi şifrenizle girip yollayabilirsiniz:

www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:member_feedback

Gelen öneriler Hukuk Danışmanımız ve Avukatımız Sayın Berna Özpınar tarafından derlenerek sunuma hazır hale getirilecek ve TKD Yönetim kurulu tarafından TBMM Başkanlığına sunulacaktır.

Bilimsel uzmanlık alanımızla ilgili konular dışındaki her türlü önerilerinizi ise doğrudan doğruya TBMM Başkanlığına, 31 Aralık 2011'e dek bildirebileceğinizi anımsatmak isterim.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter


 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Sayın Yetkili

            Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası, kabul edildiği günden itibaren siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve toplumun farklı kesimleri tarafından eleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen üzerindeki askeri vesayet gölgesini ve darbe anayasası imajını atamamış, halk tarafından benimsenmemiştir.

            Yeni anayasa ihtiyacı özellikle 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinden önce siyasi partilerimiz tarafından yoğun bir şekilde gündeme getirilmiştir. Toplumda oluşan yeni anayasa beklentisine karşılık vermek amacıyla Meclis Başkanlığı tarafından somut bir adım atılmış ve TBMM'de temsil edilen 4 siyasi parti grubundan üçer üyenin katılımıyla Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştur. Benim başkanlığımdaki komisyonda AK Parti'den Ahmet İyimaya (Ankara), Mustafa Şentop (İstanbul) ve Mehmet Ali Şahin (Karabük); CHP'den Bedii Süheyl Batum (Eskişehir), Rıza Mahmut Türmen (İzmir) ve Atilla Kart (Konya); MHP'den Tunca Toskay (Antalya), Oktay Öztürk (Erzurum) ve Faruk Bal (Konya); BDP' den de Ayla Akat Ata (Batman), Altan Tan (Diyarbakır) ve Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) yer almaktadır.

            Komisyon 19 Ekim 2011 Çarşamba günü ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır. Amacımız 1982 Anayasasının yasakçı ve vesayetçi zihniyetinden uzak, vatandaş odaklı, özgürlükçü ve demokratik temsil esasına dayanan, hepimizin içinde kendisini bulacağı, "işte benim anayasam" diyebileceği bir anayasa yapmaktır.

            Ortak aklı harekete geçirerek ve uzlaşı kanallarını açık tutarak anayasa yapım sürecini başarı ile sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bunu başarabilmek için de sivil toplum kuruluşlarının desteğinin ve aktif katılımının hem çok gerekli ve hem de çok önemli olduğu kanaatindeyim.

            Yeni Anaysa konusundaki çalışmalar kapsamında oldukça zengin içerikli bir web sayfası (yenianayasa.tbmm.gov.tr) hazırladık. Web sayfasında 1876'dan bugüne anayasa metinleri; 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler, bunların komisyon raporları ve Genel Kurul tutanakları; siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan anayasa taslakları, raporları; dünya anayasaları; basında çıkan haber ve yorumlar; anayasa ve anayasa yapım sürecine ilişkin bağlantılar ile Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgiler yer almaktadır.

            Web sayfasının en önemli özelliği vatandaşların internet üzerinden görüş bildirmelerine imkan sağlanmasıdır. Yeni anayasaya ilişkin düşünce ve önerilerinizi 31 Aralık 2011 tarihine kadar Görüşler kısmından bize iletebilirsiniz. Gelen görüşler tasnif edildikten sonra bütün komisyon üyesi milletvekillerinin bilgisine sunulacaktır.

            Sizlerden beklentimiz yeni anayasa yapım sürecini aktif olarak takip edip gelişmeleri mümkün olduğunca üyelerinizle paylaşmanız, süreçte etkin rol almanız, görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizdir.

            Toplumun bütün kesimlerince benimsenecek daha katılımcı, şeffaf ve demokratik bir anayasa dileğiyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

 

 Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
Yazının PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.