TKD YAYINLARI

SUT Taslağına TKD itirazları-5: Aritmik işlem amaçlı 3 boyutlu kompleks haritalama sistemleri

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yeni hazırlanan "2010 Yılı Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT)" ile ilgili itirazlarımızı dün ve önceki gün iletmiştik.

Bu kez de, Aritmi Çalışma Grubu Başkanımız Prof. Dr. Sedat Köse'nin dikkat çektiği "Üç Boyutlu Kompleks Haritalama Sistemleri” konusundaki itirazlarımızı aşağıda belirtiyoruz.

Bu konuda da, yine bütün kardiyologların tepkisini çok yoğun bir biçimde yansıtmalıyız.

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak bu itirazlarımızı da

  • Sağlık Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  • TBMM Sağlık Komisyonu Başkanlığına resmen bildirdik.

Ayrıca tek tek Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Çalışma Grupları Başkanlarımız da hem kişisel olarak, hem kendi kurumlarının yöneticileriyle görüşüp diyabet ve kardiyoloji konusundaki yaklaşımımızı Kurum görüşü olarak da bildireceklerdir.

Eğer bu saptamalara ve önerilere siz de katılıyorsanız, aşağıdaki itirazları kendinize göre uyarlayıp düzenleyerek, ama MUTLAKA ve GECİKMEDEN, hem aşağıdaki e-posta adreslerine hem webden http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/7ce07d004159b6d2ab37ffa78e5a305a/duyuru_sut2010.pdf?MOD=AJPERES adresinden erişeceğiniz Ek-3 Öneri Tablosu üzerinden

  • hem kişisel olarak,
  • hem kendi kurumunuzun yöneticileriyle görüşüp Kurum görüşü olarak

bildirmenizi tekrar rica ederiz.

SUT bu haliyle kaldığı takdirde şu anda toplumumuzun yüzde 48'inin ölüm nedeni olan kalp ve damar hatalıklarından ölümler büyük bir hızla artıp ölümlerin yarıdan fazlasının nedeni haline gelecek; kardiyoloji uzmanlığının değeri düşecek; kardiyologlar bilimsel çalışmalarının, yetkinliklerinin ve emeklerinin karşılığını hak ettikleri kadar alamayacak; orta vadede günümüzdeki durumun tam tersine, en yetenekli mezunlar kardiyoloji ihtisasını tercihten vaz geçeceklerdir..

Böylece başlayacak bir eğilim de, kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşta yıllardır iğneyle kuyu kazarcasına yoğun çabalarla elde ettiğimiz tüm başarıları sıfırlayıp tersine çevirecektir.

Toplumumuzun sağlığı ve uzmanlık onurumuz için, bu yanlışlara hep birlikte dur demeliyiz.

İçten saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Çetin Erol Prof. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter


T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Ziyabey Cad. No:6 Balgat, ANKARA
Telefon : 0312 2078057
E-posta : hcagil2@sgk.gov.tr; gssitmmevzuat@sgk.gov.tr; gsssozlesme@sgk.gov.tr, gssitmsozlesme@sgk.gov.tr, gssmevzuat@sgk.gov.tr

22.02.2010/ Giden Evrak No: 10/214

İlgi: SUT taslak metninde Aritmik işlem amaçlı 3 boyutlu kompleks haritalama sistemleri

Genel Müdürlüğünüzce hazırlanmış olan SUT Taslak Metni ve eklerinde bilimsel uzmanlık alanımızın özellikleri, kalp ve damar alanındaki sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hasta hakları açısından düzeltilmesi gereken hataları, 15, 16 ve 18 Şubat 2010'da üç ve bugünkü dördüncü ayrı yazıyla dikkatinize sunmuştuk.

Bu vahim noktaların yanı sıra, taslak metinde duyurulan ablasyon ve cihaz tedavi ücretleri, Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında çoğu olguda % 5-10'u düzeyindedir. Örneğin, standart ablasyon işlemi Avrupa Birliği'nde 6.000 Avro iken ülkemizde 1132 TL (550 Avro) olarak ücretlendirilmiştir. Atriyal fibrilasyon ablasyonuna Avrupa'da 12.000 Avro ödenirken ülkemizde halen 1359 TL (660 Avro) ödenmektedir. Kalıcı kalp pili ve defibrilatör uygulama ücretleri 453 TL ila 1000 TL arasında olup bu rakamlar, hekim emeği göz önüne alınmasa dahi, işlem maliyeti ve hastane masrafını bile karşılamaktan uzaktır.

Üstelik Atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi ablasyonlarının gerektirdiği üç boyutlu kompleks haritalama sistemlerinin (Carto, Ensite, vb) malzeme ücreti ve işlem ücreti karşılanmamaktadır. Oysa bunların malzeme ücreti ve işlem ücretlerinin ayrı ayrı karşılanması şarttır. Aksi takdirde, ablasyon gereken bu tür hastalar mağdur olacaklardır.

Bilime, uzmanlığa ve insan sağlığına saygı ve özenin gereği olarak; bu yanlışlıkların da kesinlikle ve acilen düzeltilmesini arzederiz.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Çetin Erol Prof. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter