TKD YAYINLARI

"Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı"nı birlikte hazırlamaya davetlisiniz.

tkd.org.tr
 

Bu yıl başında Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Eğt. Arş. Hastanesi bünyesinde yürütmeyi planladığımız, “Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı”nın, Sayın Prof.Dr. Mahmut Şahin ile görüşerek, projenin “TKD Genç Kardiyologlar Alt Grubu” bünyesinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Projenin formatı ve görev alacak kişiler ile ilgili detaylar aşağıda bilginize sunulmuştur;

Projenin adı: Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı

Proje formatı: Kardiyoloji konsültasyonu ile klinik pratikçe sıkça karşılaştığmız “spesifik hasta bazında sorulan sorulara” hasta başındaki pratiğe yardımcı olacak şekilde hazırlanacak cevaplar tarzında olması planlanmaktadır.

Hazırlanacak kitabın içeriği ayrıca TKD-Genç Kardiyologlar Alt grubu sayfasında web tabanlı olarak sunulacak ve gerektikçe güncellenecek, eklemelerle geliştirilecektir.

Projenin aşamalı olarak tamamlanması planlanmıştır:

1. Daha önce hazırlanan az sayıda soru örneğinin “Genç Kardiyologlar Grubu üyelerimize iletilmesi, kendilerinden pratikte karşılaştıkları konsültasyonlarla ilgili örnek soruları oluşturulacak soru havuzuna alınmak üzere bildirmelerinin istenmesi

2. Oluşan soru havuzundan seçilen soruların sınıflandırılması

3. Oluşturulan ve sınıflanan soruların; öncelikle soruları yollayan meslektaşlarımız olmak üzere, tüm gruba iletilerek projede yer almak isteyen Genç Kardiyologlarca örnek formatta hazırlanan tarzda yanıtların hazırlanıp yollanması

4. Bölümlere göre sınıflandırılan sorulan sorulara verilen yanıtların, “Bölüm Editörleri” tarafından revize edilip önerilerin kısaca belirtilmesi

5. “Yardımcı Editörler”in, sorumlu oldukları bölümlerin Editörlerinin revizyonları doğrultusunda hazırlanan formata uygun revizyon yapmaları

6. Son olarak tüm bölümlerin “Yayın Editörleri” tarafından son kez revize edilmesi ile proje tamamlanacaktır.

Projenin hedefleri: Proje yayın olarak tamamlanıp son halinin webe yüklenmesi ardından (TKD yayını olarak kitap halinde yayınlanmasına ek olarak) genç kardiyolog meslektaşlarımızın güncel klinik pratikte karşılaştıkları konsültasyonlarla ilgili anında web üzerinden destek almaları mümkün olacaktır.

Proje havuzunda yer almayan soruların bize iletilmesi sonucu aynı formattaki cevaplar kısa sürede webe yüklenip, kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Bu şekilde sürekli zenginleşen “kardiyoloji konsültasyon web sayfası” hedeflenmektedir.

Proje Ekibinin Yapısı:

Editörler: Prof.Dr. Seçkin Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Mahmut Şahin, Doç. Dr. Mehmet Eren

Yardımcı Editörler: Yrd.Doç.Dr. Servet Altay, Yrd. Doç.Dr. Uğur Canpolat, Uz. Dr. Kurtuluş Karaüzüm, Dr. Serkan Ünlü, Doç. Dr. Özlem Yıldırımtürk, Uz.Dr. Nijad Bakhshaliyev

Bölüm Editörleri: *Daha sonra belirlenecek (Yardımcı editörler bu bölümde destek verecek)

Yazarlar: *Genç Kardiyologlar Grubu’nun projeye katılan üyeleri

El birliğiyle, uzun zamandır eksikliği duyulan Kardiyoloji Konsültasyon Kitabı’mızı birlikte hazırlamak amacıyla, aşağıda sunulan örneklere uygun biçimde, yer almasının yararlı olacağını düşündüğünüz, günlük pratikte karşınıza çıkan her Konsültasyon Sorusunu, 5 Eylül 2015 tarihine dek cot@tkd.org.tr adresine göndermenizi bekliyoruz.

Başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu 
TKD Genç Kardiyologlar Grubu Başkanı

 


Örnek sorular:

1- 45 yasinda erkek hasta. Daha onceden anterior ME nedeniyle LAD'ye PKG yapilmis. Hasta karaciger sirozu nedeniyle tx listesinde. Hastada osophagus varis kanamasi ile basvurmus. Hastaya acil Sengstaken Blakemore Tupu takilarak kanama kontrolu saglandi. Serviste endoskopik ligasyon planlanan hastanin takiplerinde akut anterior ME gelismis. Spontan INR'si 2,5 olan hastaya yaklasim nasil olmalidir?

2- SLE tanisi olan 40 yasinda 25 haftalik gebe hasta habituel abortus nedeniyle dmwh tedavisi altinda iken hit nedeniyle bir hafta once heparini stoplanmis. Hasta abortus imminens ile kadin dogum servisinde takip edilirken anterior mi gelismis. Hasta kardiyolojiye konsulte edildi. Tedavi sekli nasil olmalidir?

3- 32. gestasyonel haftada olan lupuslu gebe hastada masif perikardial efüzyon saptanmıştır. Hastanın genel durumu iyi, koopere, oryante, dispnesi yok, HR: 105/dk, TA: 105/65 dolaylarında. Hastanın doğum öncesi perikardiyal efüzyonuna yönelik girişimsel yaklaşım nasıl olmalıdır?

4- 3 ay önce Pacemaker implante edilen 68 yaşında hastada gelişen pacemaker lead enfeksiyonu nedeniyle splenik apse saptanmıştır. Genel cerrahi tarafında splenektomi planlanan hastaya kardiyak yaklaşım nasıl olmalıdır?

5- Kronik AF, geçirilmiş TİA, HT, DM öyküsü bulunan ve yakın zamanda yapılan TEE’de LAA’da trombüs saptanan coumadinize ve kanama açısından yüksek riskli hastaya acil intraabdominal operasyon planlanmaktadır. Cerrah post-op erken dönemde (özellikle ilk 3 gün) antikoagülan ve antiagregan tedavi vermek istemiyor. Önerileriniz nedir?

6- CRT-D’si bulunan 65 yaşındaki kadın hastanın pace jeneratörü sol pektoral bölgededir. Kadına memede kitle nedeniyle mastektomi planlanmaktadır. Ne önerirsiniz?

7- 2 hafta önce AKS nedeniyle stent takılmış hastaya spinal MR görüntülenme planlanmaktadır. Bu durumda MR çekilmesinde sakınca mevcut mu?

8- Acil serviste aynı anda akut inferior ME ve akut kolesistit tanısı konulan hastaya yaklaşım nasıl olmalı?