[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 5 Sayı: 3 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Songül Akkoyun
Dr. Çağdaş Arslan
Dr. Serkan Asil
Dr. Anar Mammadli
Dr. Ersan Oflar
Dr. Meltem Tekin
Dr. Canan Elif Yıldız
Dr. Ufuk Yıldız


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Nisan 2022 (3)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 5:3

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak,  kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2022 yılı üçüncü sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bültende yer alan çalışmalar ACC 2022 Kongresi’nde yayınlanan çalışmalardan seçilmiştir. Çalışmalar; genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir.

Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Sayı Özeti
STEMI sonrası Sodyum Tiyosülfat ile Kardiyak Fonksiyonların Korunmasına Yönelik Groningen Girişimsel Çalışması- GIPS-IV
Dr. Ufuk Yıldız

Vupanorsen’in Statin Tedavisi Altındaki Kolesterol Yüksekliği Olan Hastalarda Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Dışı (Non-HDL) Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi
Dr. Anar Mammadli

SuperWIN Çalışması - Kardiyovasküler Riskin Azaltılması İçin Beslenmeyi Hedefleyen Süpermarket ve Web Tabanlı Müdahale
Dr. Canan Elif Yıldız

Kalp Yetersizliğinde 100 mmol altında sodyum diyeti uygulaması- SODIUM-HF
Dr. Çağdaş Arslan

Kalp dışı cerrahi sırasında rutin ısı yönetime karşı agresif intraoperatif ısınma (PROTECT)
Dr. Songül Akkoyun

PROMPT-HF: Kalp yetmezliği tedavisinde elektronik uyarı
Dr. Meltem Tekin

Perioperatif iskemik değerlendirme-3- POISE-3
Kalp dışı cerrahi geçiren hastalarda hipertansiyondan kaçınma stratejisine karşı hipotansiyondan kaçınma stratejisinin etkileri- POISE-3

Dr. Songül Akkoyun

Nonkardiyak cerrahi işleme giren hastalarda traneksamik asit kullanımı POISE-3
Dr. Çağdaş Arslan

PACMAN AMI - Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Seri Multimodalite İntrakoroner Görüntüleme ile Değerlendirilen Alirocumab'ın Koroner Ateroskleroz Üzerine Etkileri
Dr. Canan Elif Yıldız

Septal Redüksiyon Tedavisine Uygun Semptomatik Obstrüktif HKM’li Yetişkinlerde Mavacamten – VALOR-HCM
Dr. Çağdaş Arslan

Olumsuz vasküler olayların önlenmesinde influenza aşısı-IVVE
Dr. Meltem Tekin

TAVR Sonrası Subklinik Leaflet Trombuz ve Serebral Tromboembolizm için İkili Antiplatelet Tedaviye karşı Edoksaban: ADAPT-TAVR Randomize Klinik Çalışması
Dr. Serkan Asil

Global Kalp Krizi Tedavi Girişimi (GHATI)
Dr. Ufuk Yıldız

Orta Dereceli Koroner Darlıklarda Fraksiyonel Akım Rezervi ve Intravasküler Ultrason Rehberli Girişimsel Stratejinin Klinik Sonuçlara Etkisinin Karşılaştırılması- FLAVOUR
Dr. Ufuk Yıldız

Miyokard Enfarktüsü Sonrası Aritmi İzlemesinin Klinik Etkisi (BIO-GUARD-MI)
Dr. Ersan Oflar

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği için renin anjiyotensin aldosteron sistem inhibitörü alan kişilerde hiperkalemi yönetiminde Patiromer- DIAMOND
Dr. Songül Akkoyun

Corevalve US Pivotal ve SURTAVI Çalışmalarından içgörüler: Transkateter ve Cerrahi Aort Biyoprotezlerinin Hemodinamik Kapak Bozulmasının Beş Yıllık İnsidansı, Zamanlaması ve Öngördürücüleri
Dr. Serkan Asil

Bir Yıllık Clasp TR Çalışmasının Sonucu: Triküspit Yetersizliğinin Transkateter Tedavisi
Dr. Serkan Asil

Kronik Hipertansyon ve Gebelik
Dr. Anar Mammadli

APOLLO Çalışması- Lipoprotein(a)’yı Hedefleyen siRNA'nın Etkisinin Büyüklüğü ve Süresi
Dr. Canan Elif Yıldız

Artmış kontraktilite ile ilişkili omecamtiv mecarbilin kalp yetersizliğinde egzersiz toleransı üzerine etkisinin çok merkezli değerlendirilmesi-METEORİC-HF
Dr. Meltem Tekin

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.