[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Eylül 2023 (7)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 6:7

Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Genç Bülteni’nin 2023 yılı yedinci sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bültende ESC 2023 kongresinde yer alan Hotline çalışmalarının özetlerini bulabilirsiniz.
Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Sayı Özeti
Majör nonkardiyak torasik cerrahi geçiren hastalarda perioperatif atriyal fibrilasyonun önlenmesi için kolşisinin kullanımı (COP-AF) çalışması
Dr. Kaan Gökçe

Paroksismal Atriyal Fibrilasyonda Pulsed Field veya Konvansiyonel Termal Ablasyon - ADVENT
Dr. Samet Arslan

ARAMIS: Anakinra Akut Miyokarditin Komplikasyonlarını Azaltacak mı?
Dr.Koray Arslan

ST Yüksekliği Olmayan Hastane Dışı Kardiyak Arrestin Kardiyak Arrest Merkezine Hızlandırılmış Transferi – ARREST Çalışması
Dr. Bilal Uçar

Transtiretin Amiloid Kardiyomiyopatide Acoramidis'in Etkinliği ve Güvenliği - ATTRibute-CM Çalışması
Dr. Bilal Uçar

BUDAPEST CRT Upgrade: ‘CRT-D Upgrade’ Ejeksiyon Fraksiyonu Azalmış Kalp Yetmezliği Hastalarına Fayda Sağlar mı?
Dr. Tuğba Çetin

Terminal Evre Kalp Yetmezliği Olan Atrial Fibrilasyon Hastalarında Katater Ablasyonu’
Dr. Seray Yazgan

Demir eksikliği olan kalp yetmezliğinde ferrik karboksimaltozun etkinliği: bireysel hasta verileri meta-analizi
Dr. Cemalettin Akman

Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Acute Heart Failure (DICTATE-AHF)
Dr. Baran Yüksekkaya

Yaşlı ve Kırılgan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Vitamin K Antagonistinden Non-Vitamin K Antagonisti Oral Antikoagülanlara Geçişin Güvenliği: FRAIL-AF Randomize Kontrollü Çalışmasının Sonuçları
Dr. Seray Yazgan

HEART-FID/Demir Eksikliği Olan Kalp Yetmezliği Tedavisinde Ferrik Karboksimaltozun Etkinliğini ve Güvenliğini Araştırmak için Yapılan Randomize Çalışmadaki Hastaların Temel Özellikleri
Dr. Cemalettin Akman

Inorganic Nitrate on Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Coronary Angiography for Acute Coronary Syndromes (NITRATE-CIN)
Dr.Baran Yüksekkaya

Çok damar Akut Miyokard İnfarktüsünde Sorumlu Olmayan Damar(lar)a Acil ve Aşamalı RevaSkülarizasyon - MULTISTARS AMI
Dr. Samet Arslan

Atrial Yüksek Hız Epizodları olan hastalarda Edoksaban ile Antikoagülasyon (NOAH-AFNET 6)
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman

Yüksek Riskli Hastalarda Genişletilmiş Klopidogrel Monoterapisine Karşı İkili Antitrombosit Tedavi: OPT-BIRISK Çalışması
Dr. Özge Ardalı

PUSH-AHF Denemesi: Natriürez Rehberliğinde Diüretik Tedavisi, Akut Kalp Yetmezliği Hastalarında Natriüreze Etkisi
Dr. Koray Arslan

Geleneksel Çin İlacı (Qiliqiangxin) Başlıca Kalp Yetmezliği Sonuçlarını İyileştirebilir - QUEST Çalışması
Dr. Tuğba Çetin

RED-CVD: Tip 2 Diyabet ve KOAH Hastalarında KVH'nın Erken Tanısının İyileştirilmesi
Dr. Koray Arslan

ST Segment Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Primer Koroner Girişim Sonrası Post-Prosedürel Antikoagülan Tedavinin Uzatılması – RIGHT
Dr. İrem Dilara Can

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği ve Obezite Hastalarında Semaglutid
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman

OCTIVUS Çalışması
Dr. Ceren Yıldırım Karakan

Intravasküler Görüntülemelerin Güncel Sonuçlarının Anjiografi ile Karşılaştırıldığı Meta-analiz: Optik Koherens Tomografi (OCT) vs. Intravasküler Ultrason (IVUS) vs. Anjiografi
Dr. Ceren Yıldırım Karakan

FIRE Çalışması
Dr. Recep Gülmez

OCT ile Koroner Stentleme İşleminin Anjiografi ile Koroner Stentleme İşlemiyle Karşılaştırılması – ILUMIEN IV Çalışması- OPTIMAL PCI
Dr. Esma Çetinkaya

Kompleks Bifurkasyon Lezyonlarında OCT Rehberliğiyle Yapılan PKG ile Anjiografi ile Yapılan PCI İşlemlerinin Karşılaştırılması – OCTOBER Çalışması
Dr. Esma Çetinkaya

STOPDAPT-3 Çalışması
Dr. Recep Gülmez

Çok damar Akut Miyokard İnfarktüsünde Sorumlu Olmayan Damar(lar)a Acil ve Aşamalı RevaSkülarizasyon - MULTISTARS AMI
Dr. Samet Arslan

DANPACE II: Sinüs Düğümü Disfonksiyonu Olan Hastalarda Atriyal Fibrilasyonu Önlemek için Atriyal Pacing'in En Aza İndirilmesi
Dr. Özge Adalı

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.