[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - DANPACE II: Sinüs Düğümü Disfonksiyonu Olan Hastalarda Atriyal Fibrilasyonu Önlemek için Atriyal Pacing'in En Aza İndirilmesi (Dr. Özge Adalı)

DANPACE II: Sinüs Düğümü Disfonksiyonu Olan Hastalarda Atriyal Fibrilasyonu Önlemek için Atriyal Pacing'in En Aza İndirilmesi

DANPACE II: Minimizing Atrial Pacing to Prevent AFib in Patients With Sinus Node Dysfunction

DANPACE II trial presented in a Hot Line session at ESC Congress 2023

Yorumlayan: Dr. Özge Adalı

Yayınlandığı Kongre: ESC 2023

Link: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Minimised-atrial-pacing-does-not-benefit-patients-with-sinus-node-dysfunction

Giriş ve Amaç:

Sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda atrial fibrilasyon yaygındır ve kötü sonuçlar ile ilişkilidir. Bu hastalarda atriyal pacing yüzdelerinin yüksek olması, atriyal fibrilasyon riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir ve atrial pacing in optimal düzeyine ilişkin randomize çalışma verilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda atriyal pacing minimizasyonunun atriyal fibrilasyon insidansını azaltıp azaltmadığını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler:

DANPACE II çalışması, minimuma indirilmiş atriyal pacing’in sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda atriyal fibrilasyon insidansını azaltıp azaltmadığını araştırmak için tasarlanmış ulusal, çok merkezli, randomize kontrollü bir çalışmadır. Mayıs 2014 ile Haziran 2021 arasında Danimarka'daki 11 kalp pili implantasyon merkezinden sinüs düğümü disfonksiyonu olan ve ilk kez çift odacıklı (DDD) kalp pili takılması endikasyonu olan 539 hasta dahil edildi ve iki gruba randomize edildi: 1) dakikada 60 atım (bpm) temel hız ve hıza uyum sağlayan DDD [DDDR-60 grubu] ve 2) 40 bpm'lik temel hız ve hız uyarlamalı olmayan DDD (DDD-40 grubu). Ortalama yaş 73 olup %48'i kadındı. Hastalar 2 yıl boyunca uzaktan takiple takip edildi. Birincil son nokta, 6 dakikadan uzun süren ilk atriyal fibrilasyon atağına kadar geçen süreydi. İkincil son noktalar, daha uzun atriyal fibrilasyon epizodlarını, kalıcı veya kalıcı atriyal fibrilasyona ilerleme, atriyal fibrilasyon için kardiyoversiyonlar ve tüm nedenlere bağlı ölümleri içeriyordu ve güvenlik son noktası senkop veya presenkopun bir bileşimini içeriyordu.

Sonuçlar:

Atriyal pacing'in ortalama yüzdesi DDD-40'a atanan hastalarda %1 ve DDDR-60'a atanan hastalarda %49'du. Birincil sonlanım noktası, her tedavi grubunda 124 hastada (%46) meydana geldi (HR 0,97, %95 GA 0,76-1,25, P=0,83). 6 veya 24 saati aşan atriyal fibrilasyon, kalıcı atriyal fibrilasyon veya atriyal fibrilasyon için kardiyoversiyonlar açısından gruplar arasında fark yoktu. DDD-40'a atanan hastalarda senkop veya presenkop insidansı daha yüksekti (HR 1,71, %95 GA 1,13-2,59, P=0,01).

Tartışma:

Sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda atriyal pacing'in minimizasyonu atriyal fibrilasyon insidansını azaltmaz. Hız uyarlamalı pacing olmadan 40 bpm'lik bir temel hızın programlanması senkop veya presenkop riskinin artmasıyla ilişkilidir.

Yorum:

Minimize edilmiş atriyal pacing, sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda fayda sağlamamaktadır.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.