[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - RED-CVD: Tip 2 Diyabet ve KOAH Hastalarında KVH'nın Erken Tanısının İyileştirilmesi (Dr. Koray Arslan)

RED-CVD

Tip 2 diyabet ve KOAH hastalarında KVH'nın erken tanısının iyileştirilmesi

Yorumlayan: Dr. Koray Arslan

AMAÇ :

Tip 2 diyabet veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların aktif taranması, olağan bakımla karşılaştırıldığında yeni kardiyovasküler hastalık teşhislerini arttırıp arttırmadığının belirlenmesi.

METOT:

Denemeye yaklaşık 68 yaşında, %87'si tip 2 diyabetli, %40'ı kadın ve %20'si KOAH'lı olan 1.216 hasta dahil edildi. Katılımcılar, Hollanda genelinde rutin bakım sağlamak (kontrol grubu) veya tip 2 diyabet ve KOAH (müdahale grubu) için olağan hastalık yönetimi programlarına bir erken teşhis stratejisi eklemek üzere rastgele dağıtılan 25 birinci basamak sağlık muayenehanesine atandı.

Müdahale üç adımdan oluşuyordu:

1. Tip 2 diyabet veya KOAH yönetim programına yapılacak bir sonraki rutin ziyaretten önce evde doldurulmuş risk faktörleri ve semptomlara ilişkin bir anket.

2. Ankette önceden belirlenmiş bir puan üzerinde alan hastalar daha sonra kalp yetmezliği (HF), 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) ve NT-proBNP ölçümlerini içeren rutin bir ziyaret sırasında muayenehane hemşiresi tarafından fizik muayeneye tabi tutuldu.

3. Pratisyen hekim Adım 1 ve 2'nin sonuçlarını yorumladı ve gerekli görülmesi halinde hastaları bir kardiyoloğa veya açık erişim ekokardiyografiye yönlendirdi.

Primer sonuç, başlangıç ziyaretinden bir yıl sonra yeni tespit edilen KY, atriyal fibrilasyon (AFib) ve koroner arter hastalığı (KAH) vakalarının bir birleşimiydi. Sekonder son noktalar, başlangıç ziyaretinden bir yıl sonra yeni başlatılan tedavileri içeriyordu.

BULGULAR :

Bir yılda, müdahale grubundaki 624 hastanın 50'sine ve kontrol grubundaki 592 hastanın 19'una en az biri ile yeni tanı konuldu: HF, AFib veya KAH. Araştırmacılar, müdahale grubunda en sık görülen yeni tanının HF (%4,5) olduğunu, bunu KAH (%2,6) ve AFib (%2,1) takip ettiğini belirtti. Bu yüzdeler kontrol grubununkinin iki katından fazlaydı. Müdahale ve kontrol grupları arasında takipte ilaç kullanımında büyük bir fark gözlenmedi.

SONUÇ:

RED-CVD çalışmasının sonuçlarına göre, tip 2 diyabet veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların aktif taranması, olağan bakımla karşılaştırıldığında yeni kardiyovasküler hastalık teşhislerini iki kattan fazla artırdı .

YORUM :

Uygulaması kolay bir strateji, yüksek riskli hastalarda yeni HF, AFib ve KAH tanılarının sayısını iki katından fazla artırdığı görüldü.Toplumda KOAH veya tip 2 diyabet hastası çok fazla yetişkin bulunduğundan, bu yaklaşım geniş çapta uygulandığında on binlerce yeni tanı anlamına gelebilir. Örneğin Hollanda'da 920.000'den fazla KOAH hastasını taramak ve/veya veya tip 2 diyabet, daha önce teşhis edilmemiş en az bir kardiyovasküler rahatsızlığı olan 44.000'den fazla hastayı tespit edebilir.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.