[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 6 Sayı: 7 / 2023


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Göksel Çinier
Dr. Elif Hande Özcan
Dr. Emrah Erdoğan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Kaan Gökçe
Dr. Samet Arslan
Dr. Koray Arslan
Dr. Bilal Uçar
Dr. Tuğba Çetin
Dr. Seray Yazgan
Dr. Cemalettin Akman
Dr. Baran Yüksekkaya
Dr. Başak Çatalbaş Kahraman
Dr. Özge Ardalı
Dr. İrem Dilara Can
Dr. Ceren Yıldırım Karakan
Dr. Recep Gülmez
Dr. Esma Çetinkaya


 7--247--24

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Intravasküler Görüntülemelerin Güncel Sonuçlarının Anjiografi ile Karşılaştırıldığı Meta-analiz: Optik Koherens Tomografi (OCT) vs. Intravasküler Ultrason (IVUS) vs. Anjiografi (Dr. Ceren Yıldırım Karakan)

Intravasküler Görüntülemelerin Güncel Sonuçlarının Anjiografi ile Karşılaştırıldığı Meta-analiz: Optik Koherens Tomografi (OCT) vs. Intravasküler Ultrason (IVUS) vs. Anjiografi

Yorumlayan: Dr. Ceren Yıldırım Karakan

Çalışmanın ismi : Intravasküler görüntülemelerin güncel sonuçlarının anjiografi ile karşılaştırıldığı meta-analiz

Yayınlandığı Kongre: ESC 2023

Link: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Intravascular-imaging-associated-with-improved-outcomes-compared-with-angiography

Bu meta analizde ILUMIEN IV ve OCTOBER çalışmalarının dataları entegre edildi. Araştırmacılar intravasküler görüntüleme (OCT ve IVUS) kılavuzluğunda yapılan perkütan koroner girişim (PCI) prosedürleri ile anjiografi kılavuzluğunda perkütan koroner girişimi karşılaştırdılar. Analizde 1 ) IVUS ve OCT vs. Anjiografi, 2 ) IVUS vs. Anjiografi, 3 ) OCT vs. Anjiografi 4 ) IVUS vs. OCT’ nin karşılaştırılmaları yapıldı. İntravasküler görüntüleme kılavuzluğunda PCI ile anjiyografi kılavuzluğunda PCI’ ın karşılaştırıldığı 20 randomize çalışma analiz edildi (Tablo 1’ de bu çalışmalar listelenmiştir). Akut ve kronik koroner sendrom tanısı alan 12.428 hasta değerlendirildi. Bunlardan 7.038 hasta intravasküler görüntüleme grubuna randomize edilirken (3.120 hasta IVUS koluna randomize edildi, 2.826 hasta OCT koluna randomize edildi.) 5.390 hasta anjiografi grubuna randomize edildi. Hastalar 6 ay ile 5 yıl aralığında takip edildi.

Tablo 1. Meta-analizleri yapılan 20 randomize çalışma

Primer sonlanım noktası kardiyak ölüm, hedef damar miyokard infarktüsü ve hedef damar revaskülarizasyonu olarak tanımlanan hedef lezyondaki başarısızlık idi. Sekonder sonlanım noktaları ise kardiyak ölüm, hedef damar miyokard infarktüsü, hedef damar revaskülarizasyonu, stent trombozu, tüm nedenlere bağlı ölüm, tüm miyokard infarktüsleri ve hedef damar revaskülarizasyonu oldu. Sonuçlar gösterdi ki intravasküler görüntüleme (OCT veya IVUS) kılavuzluğunda yapılan PCI’ larda anjiyografi kılavuzluğunda yapılan PCI ile kıyaslandığında hedef lezyondaki başarısızlık %31 oranında azalmaktadır. Bunun yanında intravasküler görüntüleme kılavuzluğunda yapılan PCI’ larda anjiografi kılavuzluğunda yapılan PCI’ larla kıyaslandığında kardiyak ölümde %46 azalma, hedef damar miyokard infarktüsünde %20, hedef damar revaskülarizasyonunda %29, stent trombozunda %52 oranında azalma görülmüştür. Ayrıca tüm nedenlere bağlı ölüm, miyokard infarktüsü ve hedef damar revaskülarizasyonunda intravasküler görüntüleme kılavuzluğunda yapılan PCI’ larda istatistiksel olarak anlamlı azalma izlenmiştir. OCT kılavuzluğunda PCI ile IVUS kılavuzluğunda PCI’ ın bulguları bireysel olarak anjiografi ile karşılaştırıldığında benzer olduğu gibi IVUS ve OCT birbiri ile karşılaştırıldığında da sonuçlar benzer bulunmuştur. Bu meta analizin sonucu intravasküler görüntüleme tekniklerinin klinisyenlere stent optimizasyonunda ve hastaların uzun dönem prognozuna önemli bir katkı sağlayacak olmasıdır.


7--24

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.