[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 5 Sayı: 9 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Ertuğrul Okuyan

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Adem Aktan
Dr. Gülşah Aktüre
Dr. Bayram Arslan
Dr. İnanç Artaç
Dr. Ahmet Oğuz Aslan
Dr. Görkem Ayhan
Dr. Ahmet Anıl Başkurt
Dr. Özkan Bekler
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Yusuf Bozkurt Şahin
Dr. Serkan Bulgurluoğlu
Dr. Ümit Bulut
Dr. Veysi Can
Dr. Mustafa Candemir
Dr. Murat Çap
Dr. Göksel Çinier
Dr. Ali Çoner
Dr. Yusuf Demir
Dr. Ömer Furkan Demir
Dr. Murat Demirci
Dr. Ayşe İrem Demirtola Mammadli
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Mehmet Akif Erdöl
Dr. Kubilay Erselcan
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Duygu Genç
Dr. Kemal Göçer
Dr. Elif Güçlü
Dr. Arda Güler
Dr. Duygu İnan
Dr. Hasan Burak İşleyen
Dr. Muzaffer Kahyaoğlu
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Yücel Kanal
Dr. Özkan Karaca
Dr. Ahmet Karaduman
Dr. Mustafa Karanfil
Dr. Ayhan Kol
Dr. Fatma Köksal
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dr. Yunus Emre Özbebek
Dr. Ahmet Özderya
Dr. Yasin Özen
Dr. Ayşenur Özkaya İbiş
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Selvi Öztaş
Dr. Hasan Sarı
Dr. Serkan Sivri
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Hüseyin Tezcan
Dr. Nazlı Turan
Dr. Berat Uğuz
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. İdris Yakut
Dr. Mustafa Yenerçağ
Dr. Mehmet Fatih Yılmaz
Dr. Yakup Yiğit
Dr. Mehmet Murat Yiğitbaşı

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan
Dr. Alper Karakuş
Dr. Sedat Kalkan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Duygu Genç Albayrak
Dr. Sidar Şiyar Aydın
Dr. Ufuk Aydoğdu


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Aralık 2022 (9)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 5:9

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak, kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2022 yılı son sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bültende yer alan çalışmalar AHA 2022 ve ACC 2022 kongrelerinde yayınlanan çalışmalardan seçilmiştir. Çalışmalar; genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir. Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olmasını dileriz.

Sayı Özeti
Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Miyokardiyal Koruma İçin Çin Tongxinluo Çalışması (CTS-AMI)
Dr. Duygu Genç Albayrak

Radial Arter Açıklığı ve Klinik Sonuçları (RAPCO) Randomize Çalışması – Radiyal Arterin Sağ İnternal Torasik Arter (RITA) ve Safen Ven Greftiyle (SVG) Karşılaştırılmasının 15 Yıllık Klinik Sonuçları
Dr. Duygu Genç Albayrak

Kardiyojenik Şok Tedavisinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu – ECMO-CS
Dr. Duygu Genç Albayrak

Revaskülarizasyon ile Tedavi Edilen Kronik Bacağı Tehdit Eden İskemi Hastalarında Yaşam Kalitesi (BEST-QoL)
Dr. Sidar Şiyar Aydın

Kronik Bacağı Tehdit Eden İskemi için Cerrahi veya Endovasküler Tedavi (BEST-CLI)
Dr. Sidar Şiyar Aydın

Kriyoablasyon ya da İlaç Tedavisinden sonra Atriyal Fibrilasyonun İlerlemesi (PROGRESSIVE–AF)
Dr. Sidar Şiyar Aydın

Spontan Paroksismal Supraventriküler Taşikardinin Sonlandırılması için Hastanın Kendine Uyguladığı Etripamil (RAPID)
Dr. Sidar Şiyar Aydın

Kalp yetersizliği tedavilerinin NT-proBNP ve GDF-15'in yardımıyla hızlı optimizasyonun güvenliği, tolere edilebilirliği ve etkinliği (STRONG-HF)
Dr. Sidar Şiyar Aydın

Mirabegron güvenlidir ancak hafif kalp yetersizliği olan hastalarda yeniden şekillenmeyi önlemede başarısız oldu (BETA3-LVH)
Dr. Sidar Şiyar Aydın

TRANSFORM HF
Dr. Ufuk Aydoğdu

PROMINENT (Pemafibrat ile Trigliserit Düşüşünün Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunmada Etkisi)
Dr. Ufuk Aydoğdu

DCP “The Diuretic Comparison Project” (Hipertansiyonu olan Hastalarda Kardiyovasküler Olaylardan Korunmada Klortalidon ve Hidroklorotiyazid Kıyaslaması)
Dr. Ufuk Aydoğdu

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.