[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 5 Sayı: 6 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Göksel Çinier
Dr. Duygu İnan
Dr. Sedat Kalkan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Onur Akhan
Dr. Fatih Aksoy
Dr. Derya Baykiz
Dr.  İlyas Çetin
Dr. Uğur Ozan Demirhan
Dr. Elif Ayduk Gövdeli
Dr. Mustafa Ferhat Keten
Dr. Bengisu Keskin Meriç
Dr. İbrahim Halil Özdemir
Dr. Mehmet Arslan
Dr. Hüseyin Durak
Dr. Levent Pay


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Eylül 2022 (6)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 5:6

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak, kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2022 yılı altıncı sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bültende yer alan çalışmalar ESC 2022 Kongresi’nde yayınlanan Hot Line çalışmalarından seçilmiştir. Çalışmalar; genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir. Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.
Sayı Özeti
Sekonder İnmeyi Önleme Akut Tromboembolik Olayların Yönetimini Optimize Etmek için faktör XIa inhibisyonu ile antitrombotik tedavi
Dr. Mustafa Ferhat Keten

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğine Bağlı Volüm Yüklenmesinde Asetazolamid (ADVOR)
Dr. Uğur Ozan Demirhan

İskemik ventriküler disfonksiyon için revaskülarizasyon: REVIVED-BCIS2 çalışması
Dr. Elif Ayduk Gövdeli

Tansiyon ilacının akşam dozlaması sabah dozundan daha iyi değil: TIME çalışması
Dr. İbrahim Halil Özdemir

Koroner arter hastalarda P2Y12 İnhibitör Monoterapisine Karşı Aspirin tedavisinin karşılaştırılması: PANTHER mortalite çalışması
Dr. Fatih Aksoy

Neprilisin inhibisyonu, kalp yetmezliği olan hastalarda bilişsel işlevi etkilemez: PERSPECTIVE çalışması
Dr. İbrahim Halil Özdemir

İnvaziv koroner test için hasta seçiminde daha kesin algoritma ihtiyacının değerlendirilmesi (Dan-NICAD 2 çalışması)
Dr. Onur Akhan

Yapay Zeka (YZ) LVEF Güvenlik ve Etkinlik Çalışması (EchoNet-RCT)
Dr. Bengisu Keskin Meriç

Marfan sendromunda anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) ve ß blokerler: Randomize çalışmaların bireysel hasta verileri meta-analizi
Dr. İlyas Çetin

İskemik kalp hastalığı olan hastalarda allopurinol ve kardiyovasküler sonuçlar
Dr. Bengisu Keskin Meriç

Yapay zekanın rutin ekokardiyografi verilerinden ciddi aort darlığını tespit yeteneğinin değerlendirilmesi (AI-ENHANCED AS çalışması)
Dr. Onur Akhan

Kronik böbrek yetmezliği ve diyabetik hasta grubunda Finerenone ve Mortalite etkileri: FIDELITY analizi
Dr. Mehmet Arslan

Post resüsitasyon tedavisinde kan basıncı ve oksijenizasyon hedefleri, randomize klinik bir çalışma: BOX çalışması
Dr. Elif Ayduk Gövdeli

COVID-19'lu Kritik Hasta Hastalarda Venöz ve Arteriyel Trombotik Olayların Önlenmesi için Antikoagülasyon ve Antiplatelet Tedavi: COVID-PACT
Dr. İlyas Çetin

Danimarka Kardiyovasküler Tarama (DANCAVAS) Çalışmasının 5 Yıllık Sonuçları
Dr. Uğur Ozan Demirhan

Risk altındaki bir popülasyonda subklinik atriyal fibrilasyonu saptamak için akıllı telefonlar kullanan bir dijital denemenin mantığı ve tasarımı: eSağlık tabanlı Bavyera alternatif Atriyal Fibrilasyon tespiti (eBRAVE-AF) çalışması
Dr. Mustafa Ferhat Keten

Çok Damar Hastalığı Olan AMI Yönetimi için FFR’a Karşı Anjiyografi Kılavuzlu Strateji (FRAME-AMI)
Dr. Derya Baykiz

Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction
Dr. Levent Pay

Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease – Associated Atrial Fibrillation
Dr. Levent Pay

PACIFIC-AMI (Çok merkezli, faz 2, randomize, plasebo-kontrollü, çift-kör, paralel-grup, akut miyokard enfarktüsü sonrası olumsuz kardiyovasküler sonuçları önlemek için oral Faktör XIa inhibitörü Asundeksian'ın doz aralığı bulma çalışması)
Dr. Hüseyin Durak

Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalığı Olan Hastalarda Uzun Süreli Evolocumab (FOURIER OLE)
Dr. Mehmet Arslan

Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Rüptüre ve Yüksek Riskli Koroner Arter Plaklarını Tanımlamak için 18F-Florür ile Tekrarlayan Olayların Tahmini
Dr. Derya Baykiz

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.