[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 4 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Emrah Aksakal
Ezgi Çamlı
Arda Güler
Büşra Güvendi Şengör


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Aralık 2021 (4)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 4:4

Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak, kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2021 yılı dördüncü sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bültende yer alan çalışmalar TCT 2021 Kongresinde yayınlanan çalışmalardan seçilmiştir. Çalışmalar; genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir.
Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Sayı Özeti
Sol Atriyal Apendiks Kapama Uygulanan Hastalarda Amulet ve Watchman/FLX Cihazlarının Karşılaştırılması (SWISS-APERO)
Dr. Arda Güler

Orta dereceli cerrahi riskli hastalarda; transkatater aortik kapak replasmanı (TAVR) veya cerrahi aort kapak replasmanı
Dr. Ezgi Çamlı

EROSION III: Erken infakt arter açıklığı sağlanan, ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda, OCT kılavuzluğunda girişimin randomize çalışması
Dr. Büşra Güvendi Şengör

Çok damar hastalığı ya da sol ana koroner arter hastalığı olan, cerrahiye uygun olmayan hastaların yönetiminde perkütan revaskülarizasyonun sonuçları (OPTIMUM kayıt çalışması)
Dr. Büşra Güvendi Şengör

Diyabeti ve koroner arter hastalığı olan hastalarda amphilimus ve zotarolimus salınımlı stentlerin karşılaştırılması (SUGAR çalışması)
Dr. Büşra Güvendi Şengör

Atriyal Fibrilasyonda Sol Atrial Apendiks Kapatılmasıyla Varfarin Dışı Oral Antikoagülasyonun Karşılaştırılması: PRAGUE-17' nin 4 Yıllık Sonuçları
Dr. Emrah Aksakal

Düşük Riskli Hastalarda Balonla Genişletilebilir Kapak ile Transkateter Aort Kapak Değişimi
Dr. Ezgi Çamlı

Gastrointestinal Hasarın Önlenmesi için Optimal Antiplatelet Tedavisi (OPT-PEACE)
Dr. Arda Güler

Transfemoral Transseptal Transkateter Mitral Kapak Değişiminin 30 Günlük Sonuçları (Intrepid TMVR Early Feasibilty)
Dr. Arda Güler

Anjiyografik Kantitatif Akım Oranı Kılavuzluğunda Koroner Müdahale (FAVOR III China): Çok Merkezli, Randomize, Sham Kontrollü Bir Çalışma
Dr. Emrah Aksakal

Koroner Bypass Cerrahisi ile Karşılaştırıldığında Fraksiyonel Akış Rezervi Kılavuzlu PCI – FAME 3
Dr. Emrah Aksakal

CHOISE-CLOSURE: Tıkaç bazlı ve sütür bazlı geniş vasküler kapatmanın randomize karşılaştırılması
Dr. Ezgi Çamlı

Küçük Damar Koroner Arter Hastalığında Biolimus Kaplı Balonun ile Standart Balon Anjioplasti’nin Karşılaştırılması (BIO-RISE CHINA)
Dr. Arda Güler

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.