POSTERLER

Poster Hazırlama Kuralları

Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 metre mesafeden okunabilir olmalı, MS Word dokümanı olarak bildiri tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Posterde bulunan tüm metinler “Arial” yazı karakterleri kullanılarak başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 punto, diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde kullanılmalıdır.

Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen bildiri tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği arttırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

Poster sahiplerinin önceden programda belirtilmiş tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları ve posterleri ile ilgili bilgi vermeleri gerekmektedir.

Poster sahiplerinin kendilerine verilen sürenin sonunda posterlerini kaldırmaları gerekmektedir.