KOMİTE VE KURULLAR

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan Ömer KOZAN
Gelecek Başkan Lale TOKGÖZOĞLU
Başkan Yardımcısı Mehmet AKSOY
Genel Sekreter M. Kemal EROL
Genel Sekreter Yardımcısı Adnan ABACI
Sayman Ramazan ÖZDEMİR
Üyeler Engin BOZKURT
M. Sıddık ÜLGEN
Enver ATALAR
 

Kongre Bilim Kurulu

Lale TOKGÖZOĞLU ( Başkan )

Mehmet AKSOY
M. Kemal EROL
Adnan ABACI
Enver ATALAR
Rasim ENAR
Bülent GÖRENEK
Serdar KÜÇÜKOĞLU
Necla ÖZER
Murat SEZER
Dilek URAL
Mehdi ZOGHİ

Kongre Program Danışma Kurulu

Erdoğan İLKAY TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı
Ahmet VURAL TKD Aritmi Çalışma Grubu Başkanı
Doğan ERDOĞAN TKD Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı
Abdi BOZKURT TKD Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
Yüksel ÇAVUŞOĞLU TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
Omaç TÜFEKÇİOĞLU TKD Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Başkanı
İstemihan TENGİZ TKD Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı
Bülent Behlül ALTUNKESER TKD Lipit Çalışma Grubu Başkanı
Zeynep ÖZER TKD Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu Başkanı
Başar CANDER İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR) Kursu Direktörü