OTURUMLARIN ŞEKİLLERİ

  • Sempozyumlar
  • Karşıt Görüşler
  • Nasıl yapalım ?
  • Olgu Odaklı Oturumlar
  • Kurslar
  • Pratik Kardiyoloji Oturumları
  • Ortak Oturumlar
  • Sözlü Bildiriler